اتومبیل های خودران به صورت آزمایشی وارد خیابان های چین می‌شوند

رسانه کلیک - دولت چین پس از مدتها انتظار، نهایتاً اجازه فعالیت آزمایشی اتومبیل های خودران در چین را صادر کرد. بنا بر این مجوز، شرکتهای تولیدکننده اتومبیل های خودران می توانند ماشین های خود را به همراه یک راننده پشت فرمان به طور آزمایشی به خیابان های چین بفرستند.  

اتومبیل های خودران به صورت آزمایشی وارد خیابان های چین می‌شوند

کمیسیون حمل و نقل شهری پکن امروز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد شرکت های سازنده اتومبیل های خود ران که قبلاً برای دریافت مجوز ورود ماشین هایشان به خیابان ها درخواست مجوز کرده اند، می توانند خودروهای خودران خود را تحت شرایط مشخص شده در بیانیه، به خیابان ها بفرستند. البته این کمیسیون ضمن صدور مجوز رفت و آمد اتومبیل های خودران در چین، به شرکت های خودرو ساز تاکید کرد که همه خیابان ها شامل این مجوز نمی شوند و اتومبیل های خودران در چین فقط می توانند در خیابان هایی که این سازمان نام آن ها را مشخص می کند، به طور آزمایشی رفت و آمد کنند.

سال گذشته مقامات چین هرگونه رفت و آمد این خودروها در خیابان های شهر را تا زمان تغییر قوانین راهنمایی رانندگی ممنوع کرده بودند. دولت چین از شرکت ها خواسته بود برای آزمایش خودروهای خود صبر کنند تا قوانین شهری به تناسب تکنولوژی این خودروها ویرایش شود . اکنون به نظر می رسد با توجه به این که تغییر قوانین بیش از حد معمول طول کشیده است، دولت تصمیم گرفت است که به طور موقت به این شرکت ها اجازه دهد ماشین های خود را راهی خیابان ها کنند. تابستان گذشته یکی از شرکتهای خودروساز به نام بایدو و رابین لی، مدیرعامل به خاطر آزمایش بدون مجوز و غیرقانونی اتومبیل خودران خود در سطح شهر و نمایش عملکرد بدون راننده ماشین، جریمه شد.

اکنون با صدور مجوز موقت دولت چین، اتومبیل های خودران می توانند در برخی خیابان های شهر رفت و آمد کنند. البته طبق این مجوز همه آن ها باید دارای یک سرنشین پشت فرمان باشند تا در صورت بروز هرگونه اتفاق غیر قابل پیش بینی، از بروز آن جلوگیری کند. طبق این مجوز، این خودروها همچنین باید دارای بیمه تصاوف نیز باشند.

ارسال نظر