جزئیات و شرایط پوشش بیمه سلامت

مدیرکل بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ایران نرخ حق بیمه و شرایط پوشش بیمه سلامت ایران را اعلام کرد.

جزئیات و شرایط پوشش بیمه سلامت

حنان حاج‌محمودی درباره ابلاغ تعرفه حق بیمه و ضوابط پوشش بیمه‌ای سازمان بیمه سلامت در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: حق سرانه پوشش بیمه درمانی بیمه سلامت در سال ۱۴۰۲ معادل مبلغ یک میلیون و ۱۹۶ هزار ریال به ازای هر نفر در ماه و ۱۴ میلیون و ۳۵۲ هزار ریال در سال تعیین شده است. حق بیمه افراد تبعی ۲ معادل حق بیمه سرانه مصوب خواهد بود.

مدیرکل بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ایران افزود: شمول افراد تبعی ۱ و ۲ براساس ضوابط و مقررات مندرج در شیوه نامه صندوق بیمه کارکنان دولت و سایر اقشار خواهد بود.

وی با بیان اینکه نحوه محاسبه حق بیمه دستگاه‌های اجرایی همانند سنوات قبل و بر پایه پرداخت سهم دولت از سوی خزانه برای این موسسات خواهد بود؛ تصریح کرد: سهم بیمه شده بازنشستگان کشوری معادل ۱.۷ درصد حقوق محاسبه می‌شود و سهم دولت و بیمه‌گزار این گروه در اعتبار مندرج در قانون بودجه در ردیف‌های مربوطه خواهد بود.

حاج‌محمودی ادامه داد: دستگاه‌هایی که گروهی از بیمه‌شدگان آن تحت پوشش صندوق کشوری و گروهی تحت پوشش سایر صندوق های بازنشستگی هستند، می‌بایست در دو موسسه مجزا نسبت به ارسال فایل و پرداخت حق بیمه اقدام کنند، لذا مسئولیت شناسایی و طبقه بندی موسسات، به عهده ادارات کل استانی است. ضمن اینکه واریز مستقیم حق بیمه بازنشستگان و موظفین تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری به حساب سازمان، در حال پیگیری است.

وی تاکید کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ زوجین شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیر، هر دو مشمول پرداخت حق بیمه درمان بر اساس ضوابط سازمان بوده و حق بیمه کسر شده از زوجین طی سنوات قبل از تاریخ ابلاغ مصوبه فوق قابل استرداد است. ادارات کل استانی می‌بایست نسبت به شناسایی و پیگیری ارسال حق بیمه این گروه از بیمه شدگان اقدام لازم را انجام دهند.

مدیرکل بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ایران گفت: پوشش بیمه فرزندان کارکنان دولت که مبتلا به بیماری‌های خاص و نادر هستند، تا زمان اشتغال به کار یا ازدواج بصورت تبعی۱ استمرار می‌یابد.

حاج‌محمودی خاطرنشان کرد: ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر که بر اساس آخرین تقسیمات مصوب وزارت کشور، طی سنوات مختلف به بالاتر از بیست هزار نفر رسیده‌اند، همچنین روستاهایی که به شهرهای با جمعیت بیش از بیست هزار نفر ملحق شده اند، تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار می‌گیرند.

منبع: مشرق

ارسال نظر