در حال واگذاری سهام ایران خودرو هستیم

وزیر صمت اعلام کرد که سیاست وزارت صمت واگذاری سهام ایران خودرو است و این کار دارد انجام می‌شود.

در حال واگذاری سهام ایران خودرو هستیم

به گزارش کلیک وزیر صمت، در مورد واگذاری سهام ایران خودرو گفت: ما می‌خواهیم به سمت واگذاری حداکثری امور اجرایی پیش رویم تا بتوانیم سیاستگذار باشیم.

عباس علی آبادی افزود: با این حال، باید این کار را طوری انجام دهیم که به نفع مردم باشد، نمی‌توان منفعت مردم را نادیده گرفت و بخشی از ثروت ملی را به دست کسی داد که صلاحیت آن را نداشته باشد.

علی آبادی تصریح کرد: سیاست وزارت صمت واگذاری سهام ایران خودرو است و این کار دارد انجام می‌شود.

 

منبع: ایلنا
ارسال نظر