فرصت دوباره بانک‌ها به بیش از 1400 بدهکار

در فروردین ماه امسال سیستم بانکی با بیش از 1400 بدهکار بانکی قرارداد جدید بست و به آنها فرصت داد تا بتوانند تسهیلات خود را پرداخت کنند.

فرصت دوباره بانک‌ها به بیش از 1400 بدهکار

بر اساس قانون بودجه سال 1402، بانک مرکزی مکلف به انتشار اطلاعات مجموع تسهیلات پرداختی امهالی و غیرامهالی شده که در همین راستا بانک مرکزی گزارش اولیه خود را در این خصوص به تفکیک بانک‌ها و موسسات اعتباری منتشر کرده است.

آنطور که بانک مرکزی عنوان کرده، جدول اولیه گزارش اطلاعات از سامانه سمات برگرفته شده که رأسا توسط بانک‌ها و از طریق خطوط الکترونیکی به این سامانه ارسال می‌شود و مسئولیت آن بر عهده مرجع ارسال کننده است.

آمارها نشان می‌دهد در فروردین ماه امسال 9 بانک بیش از 1400 فقره تسهیلات بانکی را امهال کردند؛ به بیان دیگر به بدهکاران برای بازپرداخت تسهیلات بدون لحاظ کردن جریمه تاخیر، فرصت داده شده است.

این فرصت تنها برای یک بار و به مدت 5 سال، امکان پذیر بوده و به یکی از دو صورت ادامه قرارداد فعلی بدهکار با کمک تقسیط یا تمدید قرارداد و یا به صورت انعقاد قرارداد جدید، در قالب تجدید یا تبدیل قرارداد، صورت می‌‌گیرد.

منبع: اکوایران

ارسال نظر