آب سدهای ایران به نیمه رسید

بر اساس آخرین آمار منتشر شده، آب سدهای ایران به نیمه رسید. در حال حاضر ظرفیت کل مخازن سدها ۵۰.۵ میلیارد متر مکعب است و به میزان ۵۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

آب سدهای ایران به نیمه رسید

به گزارش کلیک و به نقل از ایسنا، بر اساس آخرین آمار منتشر شده، میزان کل ورودی سدهای کشور از ابتدای سال آبی تاکنون ۱۹.۵۸ میلیارد متر مکعب بوده که این عدد در مقایسه با سال گذشته که ۲۰.۶ میلیارد متر مکعب بوده، ۵ درصد کاهش یافته است.

گفتنی است کل خروجی سدهای کشور از ابتدای سال آبی تاکنون ۱۳.۱۵ میلیارد متر مکعب بوده که نسبت به سال گذشته که ۱۸.۴۶ میلیارد متر مکعب ثبت شده، ۲۹ درصد کاهش یافته است.

در خصوص حجم آب موجود در مخازن نیز باید گفت که در سال جاری، حجم آب معادل ۲۵.۷۱ میلیارد متر مکعب بوده که این عدد نسبت به سال قبل ۱۳ درصد کاهش یافته است.

آب سدهای ایران به نیمه رسید

وضعیت سدهای مهم (شرب- کشاورزی) تا بیستم فروردین ماه نیز حکایت از این دارد که در ۱۴ سد با کاهش موجودی مخزن نسبت به سال قبل مواجه هستیم و تنها در دو سد استان هرمزگان میزان تغییرات با اعداد بالا مثبت اعلام شده است.

وضعیت سدهای پنجگانه تهران حکایت از کاهش ۳۸ درصدی، سدهای خراسان رضوی کاهش ۳۶ درصدی و خراسان شمالی کاهش ۲۵ درصدی دارد. همچنین در حوضه قمرود سد گلپایگان کوچری، شاهد کاهش ۳۰ درصدی سد مخازن و در سد پانزده خرداد شاهد کاهش ۱۸ درصدی حجم مخازن هستیم.

در استان سیستان و بلوچستان در سد چاه نیمه یک و دو و چاه نیمه چهار، به ترتیب با کاهش ۵۵ و ۸۱ درصدی حجم مخازن مواجه هستیم. علاوه بر این، در سد سفیدرود گیلان نیز وضعیت مخزن نشان دهنده کاهش ۴۱ درصدی است.

در استان مرکزی نیز سد کمال صالح ۲۳ درصد کاهش و در استان فارس سد سلمان فارسی ۱۱ درصد و در استان بوشهر سد رئیسعلی دلواری ۱۰ درصد کاهش حجم مخزن را تجربه می‌کند.

در این میان ۱۳ سد حوضه دریاچه ارومیه و سد زاینده رود دو درصد و سد یامچی در استان اردبیل و سد درودزن در استان فارس ۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش مخزن داشته است.

ارسال نظر