تورم در دولت سیزدهم کاهش داشته است؟

دولت سیزدهم مهار و کاهش تورم را جزو اولویت‌های خود قرار داده است. اما این هدف تا چه حد به نتیجه رسیده و نرخ تورم تا کنون چند در صد کاهش داشته است؟

تورم در دولت سیزدهم کاهش داشته است؟

ایرنا گزارش داد: آمارها نشان می‌دهد از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا ماه گذشته، روند رو به رشد نرخ تورم کنترل شده و سیر نزولی یافته است. در مواردی مانند «تورم نقطه به نقطه» بیش از ۱۸ درصد کاهش در این چندماه مشاهده می‌شود.

با توجه به اهمیت نرخ تورم در ثبات اقتصادی کشور و مشکلاتی که در چند سال اخیر از جانب این شاخص اقتصادی دامن جامعه را گرفته است، دولت سیزدهم کنترل تورم و دستیابی به تورم تک‌رقمی، در بازه زمانی چندساله را جزو اهداف خود قرار داده است.

کاهش تورم تا آذرماه سال جاری

برای رسیدن به این هدف، تاکنون اقدامات زیادی در سطوح مختلف انجام شده است؛ «بودجه» با کمترین میزان کسری تهیه و تدوین شد و کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی، نظارت بر کار بانک‌ها و مواردی از این دست در دستور کار قرار گرفت.

در نتیجه کارها و اقدامات ضد تورمی دولت، نرخ تورم نقطه‌ای مهرماه ۱۴۰۰، یعنی حدود سه ماه بعد از شروع به کار دولت، در مقایسه با ماه قبل از آن ۴.۵ واحد درصد کاهش یافت.

این کاهش تا حدودی در تورم‌های ماهانه و سالانه نیز رخ داد. نرخ تورم ماهانه مهرماه ۱۴۰۰ به ۳.۷ درصد رسیده که بیانگر کاهش ۰.۲ درصدی در مقایسه با ماه قبل از آن بود.

تورم سالانه نیز در مهرماه به ۴۵.۴ درصد رسید که از کاهش ۰.۴ درصدی حکایت داشت.

روند کاهشی تورم در ماه آبان نیز ادامه پیدا کرد. در این ماه نرخ تورم نقطه‌ای ۳.۵ واحد درصد و نرخ تورم ماهانه ١.٢ واحد درصد کاهش پیدا کرد. نرخ تورم سالانه آبان ماه نیز به ۴۴.۴ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان داد.

آذرماه ۱۴۰۰ نیز همراه بود با کاهش نرخ تورم. در این ماه نرخ تورم سالیانه که درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل را نشان می‌دهد برابر ۴۳.۴ درصد شد که نسبت به ماه قبل، یک واحد درصد کاهش نشان می‌داد.

همچنین، نرخ تورم ماهانه آذرماه امسال به ۱.۷ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٨ واحد درصد کاهش داشت. نرخ تورم نقطه‌ای نیز در آذرماه ١٤٠٠ به عدد ۳۵.۲ درصد رسید.

افزایش تورم در دی ماه ۱۴۰۰

روند کاهشی نرخ تورم در دی‌ماه متوقف شد. در این تورم نقطه‌ای در مقایسه با ماه قبل ٠,٧ واحد درصد افزایش یافت. نرخ تورم ماهانه دی ١٤٠٠ نیز به ٢,٤ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٧ واحد درصد افزایش نشان می‌داد. اما به‌رغم افزایش این دو، نرخ تورم سالانه دی‌ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٢,٤ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

روند نزولی تورم از بهمن ماه

اکنون آخرین آمارها نشان می‌دهد که در بهمن‌ماه روند نزولی تورم دوباره شروع شد و هر سه شاخص تورم ماهانه، ‌ سالانه و نقطه‌ای نسبت به دی‌ماه کاهش یافته است.

بدین ترتیب از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون شاهد کاهش ۱۸.۴ واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای مصرفی و کاهش ۷ واحد درصدی متوسط تورم دوازده‌ماهه بوده‌ایم.

ایرنا نوشت: کاهشی شدن روند تورم، دستاورد بزرگی در شرایط کنونی است. در زمانی کوتاه از مدیریت کنونی رخ داد و با توجه به اهداف دولت برای رساندن تورم به ۱۵ درصد و سپس تک‌رقمی کردن آن در چند سال آینده تداوم روند کاهشی امیدها به تحقق کامل وعده دولت را افزایش داده است.

روز ۱۵ اسفندماه در هفته نیکوکاری، رییس جمهور دستور برطرف کردن فقر مطلق تا پایان ۱۴۰۰ را به وزارت کار و تعاون، کمیته امداد و ستاد اجرایی داد. پس از آن رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کاهش فقر مطلق، در گروی کاهش تورم است .

ارسال نظر