سبد معیشت کارگران 8 میلیون و 980 هزار تومان شد

اختلاف سبد معیشت دی ماه ١۴٠٠ با دی ماه سال گذشته، ٢ میلیون و ٨۴ هزار و ۷۶۰ تومان است. سبد معیشت سال ۹۹، شش میلیون و ٨٩۵ هزار تومان بود.

سبد معیشت کارگران 8 میلیون و 980 هزار تومان شد

نماینده کارگران در شورای‌عالی‌ کار با بیان اینکه رقم سبد معیشت کارگران برای سال آینده، 8 میلیون و 980 هزار تومان اعلام شد، گفت: «عدد سبد بر اساس خانوار 3.3 نفره و بر مبنای تورم دی ماه در نظر گرفته شده است.»

محمدرضا تاجیک اظهار کرد: «بحث کمیته دستمزد این نیست که عددی به دست بیاید که قابل قبول باشد، بلکه کار گروه کارشناسی است و طبق مستنداتی که انستیتوی تغذیه و ریزگذاری‌ها و فرمول‌نویسی‌های سالهای قبل است. ما نمی‌توانیم عددی اعلام کنیم که قادر به دفاع از آن نباشیم.»

تاجیک در ادامه افزود: «این سبد ممکن بود در آذرماه بیشتر از دی ماه به دست می‌آمد، چون تورم آذر ١۴٠٠ از دی بیشتر بود. لذا آخرین اطلاعات ما مربوط به دی ماه است و با توجه به اینکه نیاز است دستمزد سال آینده کارگران حداکثر تا اسفند ماه تعیین شود، باید تکلیف تبصره ٢ ماده ۴١ را مشخص می‌کردیم.»

وی عنوان کرد: «اختلاف سبد معیشت دی ماه ١۴٠٠ با دی ماه سال گذشته (١٣٩٩) ٢٠ میلیون و ٨۴٧ هزار و ۶٠٩ ریال است. سبد معیشت سال ٩٩، ۶ میلیون ٨٩۵ هزار تومان بود.»

نماینده کارگران در شورایعالی‌ کار اظهار کرد: «نمایندگان کارگری در نظر دارند مبنای مذاکرات دستمزد جلسه بعدی شورایعالی کار، تبصره ٢ ماده مذکور یعنی معیشت کارگران در الویت شرکای اجتماعی باشد.»

منبع: عصرایران

ارسال نظر