آخرین مهلت ثبت کارتخوان ها و درگاه‌های پرداخت در سامانه مالیاتی کی است؟

آخرین مهلت ثبت کارتخوان ها و درگاه های پرداخت اینترنتی تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۰ است. 

آخرین مهلت ثبت کارتخوان ها و درگاه‌های پرداخت در سامانه مالیاتی کی است؟

آخرین مهلت ثبت کارتخوان ها و درگاه‌های پرداخت در سامانه مالیاتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی طی ابلاغیه‌ای از کارفرمایان صنفی و تمام فعالان اقتصادی خواسته تا در مهلت مقرر اقدام به ثبت مالیاتی پذیرنده‌های خود اعم از دستگاه‌های کارتخوان و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی کنند.

آخرین مهلت ثبت کارتخوان ها و درگاه های پرداخت اینترنتی تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۰ است.

پس از آن بانک مرکزی نسبت به غیرفعال‌سازی پذیرنده‌های تعیین تکلیف نشده اقدام خواهد کرد و افرادی که کتمان مالیاتی کرده باشند نیز طبق قانون، مجازات خواهند شد.

ممکن است چند دستگاه کارتخوان و درگاه پرداختی به نام شما باشد. اما چطور بفهمیم چند درگاه اینترنتی و کارتخوان به نام ما هست؟

باید لیست این دستگاه‌ها را در سامانه my.tax.gov.ir با وارد کردن کد ملی خود، مشاهده کنید و سپس برای اتصال آن‌ها به پرونده مالیاتی متناظر یا غیرفعال‌سازی آن‌ها اقدام کنید.

توجه داشته باشید که دریافت مالیات از کارتخوان‌ها یا درگاه‌های پرداخت اینترنتی، بر اساس تراکنش است نه تعداد کارتخوان‌‌ها و درگاه‌ها.

شما می‌توانید جزییات بیشتر را درباره دریافت مالیات از کارتخوان‌ها و درگاه‌های اینترنتی در کلیک بخوانید.

ارسال نظر