عیدی سال ۱۴۰۰ کارگران چگونه محاسبه می‌شود؟

مبلغ عیدی سال ۱۴۰۰ کارگران به همه کارگران تعلق می‌گیرد اما مقدار آن با توجه به سابقه کاری آن‌ها متفاوت است.

عیدی سال ۱۴۰۰ کارگران چگونه محاسبه می‌شود؟

حداقل و حداکثر عیدی کارگران

عیدی کارگران با توجه به میزان مدت زمان اشتغال و درآمد آن‌ها متفاوت است. حداقل عیدی، دو برابر حقوق مبنای کارگر است و حداکثر عیدی سه برابر حداقل دستمزد مصوب کمیته دستمزد شورای عالی کار است.

عیدی به تمام کارگران مشمول قانون کار تعلق می‌گیرد، اما مبلغ آن با توجه به سابقه کاری کارگران متفاوت خواهد بود.

مبلغ عیدی کارگران ۱۴۰۰ بر اساس سابقه کار

 • میزان عیدی برای یک ماه کار کردن در کارگاه ۴۴۲ هزار تومان است
 • میزان عیدی برای دو ماه کار کردن در کارگاه ۸۸۵ هزار تومان است
 • میزان عیدی برای سه ماه کارکردن ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است
 • میزان عیدی برای چهار ماه ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است
 • میزان عیدی برای پنج ماه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است
 • میزان عیدی برای شش ماه ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است
 • میزان عیدی برای هفت ماه ۳ میلیون تومان است
 • میزان عیدی برای ماه هشتم ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • میزان عیدی برای ماه نهم ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است
 • میزان عیدی ماه دهم ۴ میلیون ۴۰۰ هزار تومان است
 • میزان عیدی ماه یازدهم ۴ میلیون ۸۰۰ هزار تومان است
 • میزان عیدی ماه دوازدهم هم ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است

قانون کار درباره میزان عیدی و پاداش کارگران چه ‌می‌گوید؟

بر اساس ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند، ضمناً بر طبق تبصره یک ماده واحده مذکور مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد.

مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید. در کارگاه‌هایی که مطابق رویۀ جاری کارگاه بیش از مبلغ فوق پرداخت می‌کنند برابر تبصره ۲ ماده واحده فوق عرف کارگاه معتبر می‌باشد.

همچنین بخوانید: افزایش پلکانی حقوق در 1401 | به ضرر یا نفع کارمندان؟

منبع: اقتصادنیوز

ارسال نظر