جدول پرداختی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی (آذر ۱۴۰۰)

سازمان تامین اجتماعی زمان واریز مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان را در آذرماه سال ۱۴۰۰ اعلام کرد.

جدول پرداختی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی (آذر ۱۴۰۰)

پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در این ماه از ۲۰ آذر آغاز شده و تا ۳۰ آذر بر اساس حروف الفبا واریز می‌شود.

جدول زیر زمانبندی پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در آذر ۱۴۰۰ را بر اساس حرف اول نام خانوادگی آنان نشان می‌دهد:

زمان پرداخت حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی (آذر ۱۴۰۰)

منبع:‌ ایسنا

ارسال نظر