افزایش هزینه پیامک بانک های خصوصی | نرخ جدید پیامک بانکی چقدر است؟

دبیر کانون بانک‌های کشور از افزایش هزینه پیامک بانک های خصوصی خبر داد.

افزایش هزینه پیامک بانک های خصوصی | نرخ جدید پیامک بانکی چقدر است؟

محمدرضا جمشیدی در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد: «طبق آخرین مصوبه شورای عالی کانون بانک‌های خصوصی، هزینه سرویس پیامکی بانک‌های خصوصی برای هر حساب بانکی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب به ۲۰ و ۱۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. بانک‌ها ملزم به دریافت این مبلغ هستند و باید آن را در 1 یا 2 نوبت به شرط اطلاع به مشتری و اعلام رضایت او دریافت کنند.»

گفتنی است بانک‌ها تنها در صورت رضایت مشتری، حق کسر این هزینه را از حساب او دارند.

وی با بیان اینکه برخی بانک‌ها همچنان در حال دریافت کارمزد پیامک به روال سابق هستند، افزود: «بانک‌های دولتی در توافق بانک‌های خصوصی مبنی بر افزایش هزینه سرویس پیامکی شرکت نکردند و اعلام کردند که اکنون موقعیت مناسبی برای این امر نیست؛ اما بانک‌های خصوصی این افزایش را قبول کردند و افزایش کارمزد در این بانک‌ها قابل اجراست.»

دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: «بانک شهر پیش از این هزینه سرویس پیامکی خود را به ۳۰ هزار تومان افزایش داده بود که معلوم نیست پس از این مصوبه، ۳۰ هزار تومان را به ۲۰ هزار تومان برای شهروندان حقیقی و ۱۰۰ هزار تومان برای اشخاص حقوقی می‌رساند یا خیر.»

ارسال نظر