هوشمندسازی نظام مالیاتی، فرار مالیاتی را ناممکن می‌کند

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد هوشمندسازی نظام مالیاتی مهمترین راهکار و برنامه جدی نظام مالیاتی برای مبارزه با فرار مالیاتی در کشور است.

هوشمندسازی نظام مالیاتی، فرار مالیاتی را ناممکن می‌کند

داود منظور با تأکید بر مبارزه با فرار مالیاتی خاطرنشان کرد: «با پیشبرد برنامه هوشمندسازی نظام مالیاتی و حاکمیت داده‌ها و اجرای سیستم حسابرسی بر مبنای ریسک مودیان، در عمل گام مهمی در جهت مبارزه با فرار مالیاتی برداشته خواهد شد.»

وی ادامه داد: «نظام مالیاتی با تکیه بر موتور ریسک قادر خواهد بود با تمرکز بر پرونده‌های پرریسک و بدون رسیدگی که بخش قابل توجهی از پرونده‌های مالیاتی هستند، با کمترین هزینه، مالیات متناسب با میزان درآمد واقعی افراد را وصول کند.»

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: «با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که اکنون در دستور کار سازمان قرار دارد، یکی از مراحل اصلی تحقق نظام هوشمند مالیاتی به مرحله اجرا در خواهد آمد. همچنین اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید و استفاده از ظرفیت‌های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به هوشمند شدن نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی کمک کند.»

وی تصریح کرد: «مهمترین پیامد اجرای نظام مالیاتی هوشمند، شفافیت است و با تحقق نظام نوین مالیاتی در عمل تمامی اطلاعات مودیان به صورت شفاف در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می‌گیرد. رعایت انصاف و عدالت، رضایت مودیان، هوشمندسازی نظام مالیاتی، وصول حداکثری و ارتقای سلامت نظام اداری، چارچوب اصلی نظام مالیاتی برای توسعه و کارآمدی محسوب می‌شود که کلیه ارکان نظام مالیاتی باید در این چارچوب حرکت کنند.»

ارسال نظر