اخذ مالیات از نخبگان، پیشنهاد عجیب روزنامه ایران برای مهار مهاجرت

روزنامه دولتی ایران در یادداشتی عجیب با اشاره به خروج نخبگان از کشور، از دولت خواست با اخذ مالیات از نخبگان جلوی مهاجرتشان را بگیرد.

اخذ مالیات از نخبگان، پیشنهاد عجیب روزنامه ایران برای مهار مهاجرت

روزنامه ایران در بخشی از این یادداشت نوشت:

«کلیه افرادی که به عنوان نخبه در کشور ثبت می‌شوند، باید از نظر شغلی وضع تضمین شده‌ای داشته باشند و نهادهای ذی‌ربط مثلاً بنیاد نخبگان باید با استفاده از سهمیه فوق، قبل از اتمام فعالیت علمی مهارتی نخبگان مقدمات شغلی تمامی ایشان را در تناسب با رشته و سابقه آن‌ها فراهم آورد و نتیجه را ثبت و در تمام مراحل مشکلات احتمالی پیش روی نخبگان را پیگیری و رصد کند و خود را درباره آن مسئول بداند.

اعضای هیئت علمی مراکزی که ارتباط وثیقی با نخبگان دارند، باید در ازای معرفی نخبگان به مراکز کاری داخلی و همکاری در تثبیت جایگاه متناسب نخبگان، از مشوق‌های جدی برخوردار باشند و بر عکس، در صورت بی‌تفاوتی محسوس و معنادار در این باره، چه رسد به همکاری نامتعارف برای انتقال نخبگان به خارج از کشور، هزینه‌هایی پرداخت کنند.

مشوق‌های قبلی نخبگان از جمله معافیت سربازی باید به شکل کارآمدتری بازنگری شود تا به عنوان یک مانع برای آغازبه‌کار نخبگان تلقی نشود. همچنین دستگاه‌هایی که از نخبگان استفاده می‌کنند، باید به ازای نخبگانی که جذب می‌کنند از سهم بهتری برای دریافت اعتبار و به‌ویژه اعتبار لازم جهت فعالیت‌های توسعه‌ای برخوردار باشند.

همچنین نخبگان غیرجوان یا نخبگانی که قبلاً از سهم مناسبی در کشور برخوردار شده‌اند، مانند پزشکان متخصص معتبر، در صورتی که تمایل جدی برای مهاجرت دارند، باید مالیات سنگینی بابت استفاده از امکانات کشور در طی سال‌های رشد و اعتباریابی خود پرداخت کنند و این مالیات باید به صورت مستقیم صرف توسعه آموزش و پژوهش مراکز خوش‌سابقه در تربیت نخبگان شود. البته بدیهی است که هیچ مقرراتی در هنگام اجرا شکل ایده‌آلی نخواهد داشت و همواره امکان افراط و تفریط هست، ولی به نظر می‌رسد توجه به همین چند اصل ساده می‌تواند اصلی‌ترین دغدغه نخبگان یعنی وجود جایگاه تضمین شده شغلی متناسب با تخصص و شأن آن‌ها را تأمین کند.»

گفتنی است در سال‌های اخیر به دنبال وضعیت نابه‌سامان اقتصادی و تورم که در همین ماه آبان به 44.4 درصد رسید، نرخ مهاجرت جوانان از کشور چندبرابر شده و بسیاری از نخبگان، پزشکان و ... درصدد خروج از کشور برآمده‌اند.

ارسال نظر