ناکامی دولت در رسیدن به بهره‌روی اقتصادی | بهره‌وری در برخی بخش‌ها منفی است

رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه اکنون بهره‌وری در بعضی بخش‌ها منفی است، گفت پس از گذشت 5 سال از برنامه توسعه تقریباً هیچ دستاوردی در حوزه بهره‌وری نداریم.

ناکامی دولت در رسیدن به بهره‌روی اقتصادی | بهره‌وری در برخی بخش‌ها منفی است

میثم لطیف در نشست مجمع مدیران منابع انسانی کشور با اعلام این خبر افزود: «بهره‌وری به عنوان یک ضرورت برای برون‌رفت از مشکلات در کشور است.»

او تصریح کرد: «با وجود اینکه در برنامه ششم توسعه مقرر شده بود ۲.۸ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی در حوزه بهره‌وری باشد، اکنون و پس از 5 سال تقریباً هیچ دستاوردی در حوزه بهره‌وری نداریم و برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که بهره‌وری در بعضی بخش‌ها منفی است. فرآیندها در دستگاه‌ها طولانی است و این منجر به کاهش بهره‌وری می‌شود، لذا لازم است فرآیندها اصلاح شوند.»

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر نقش دولت در ارتقای بهره‌وری افزود: «به مرور زمان ساختار و تشکیلات عریض و طویلی در دولت شکل گرفته است؛ هر مسئولی سر کار آمده، خواسته کار جدیدی انجام دهد که آن کار را هم به تدوین قوانین و مقررات فروکاسته است. لذا در این سال‌ها با فراوانی قانون و مقرره و بروکراسی مواجه هستیم.»

وی توضیح داد که دولت الکترونیک یکی از حوزه‌هایی است که طی ۲۰ سال نزدیک به ۶۰ مقرره و قانون دارد، درحالی‌که طبق ارزیابی‌ها ۷۸درصد از پروژه دولت الکترونیک در دستگاه‌های اجرایی وضعیت نامناسبی دارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور یکی از چالش‌های کشور را ادراک بی‌عدالتی از سوی مردم دانست و گفت: «من اسم این پدیده را سونامی تسری و همسان‌سازی گذاشته‌ام. بسیاری از دستگاه‌ها به دنبال تسری و همسان‌سازی حقوق و دستمزدشان هستند. بخشی از این اتفاق به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی و بخشی از آن به دلیل ادراک بی‌عدالتی است. ادراک بی‌عدالتی با خود بی‌عدالتی تفاوت دارد. بی‌عدالتی میان مردم و دولتی‌ها، بی‌عدالتی بین دستگاهی و بی‌عدالتی درون‌دستگاهی باید رفع شود. شعار دولت، سیاست و تکلیف شرعی ما رفع این بی‌عدالتی است.»

وی از دستگاه‌های اجرایی کشور خواست تا نسبت به ساماندهی داده‌های خود اهتمام لازم را داشته باشند و افزود: «نیاز داریم برای تغییر در ضرایب حقوق‌های سال آینده برآورد دقیق داشته باشیم و برای این کار به داده‌های دقیق احتیاج داریم.»

ارسال نظر