واریز آخرین یارانه 45500 تومانی این ماه | از آذرماه یارانه چقدر می‌شود؟

آخرین یارانه 45500 تومانی در ماه آبان 1400 به حساب خانوارهای ایرانی واریز می‌شود و این عدد یارانه پس از 11 سال حذف شده و جای خود را به یارانه جدیدی می‌دهد که قرار است به عمر مصیبت بار دلار 4200 تومانی هم پایان دهد.

واریز آخرین یارانه 45500 تومانی این ماه | از آذرماه یارانه چقدر می‌شود؟

آخرین یارانه 45500 تومانی در ماه آبان 1400 به حساب خانوارهای ایرانی واریز می‌شود و این عدد یارانه پس از 11 سال حذف شده و جای خود را به یارانه جدیدی می‌دهد که قرار است به عمر مصیبت بار دلار 4200 تومانی هم پایان دهد.

درباره مبلغ یارانه جدید اطلاع رسانی دقیقی انجام نشده، اما اگر قرار بود بیش از 60 میلیارد دلار ارز ترجیحی به صورت نقدی به مردم پرداخت شود، می‌بایست از سال 1397 تاکنون به هر خانوار ایرانی بیش از 70 میلیون تومان می‌رسید، در حالی که این مبلغ سنگین بین رانتی ها توزیع شده و هزاران پرونده قضائی ایجاد کرده است!

انتظار می‌رود که یارانه جدید و 45500 تومانی قبلی با هم جمع شده و عدد تقریبی 250 هزار تومان را شکل دهد.

بیشتر بخوانید: واریز یارانه ۳۰۰ هزار تومانی از آذر ماه انجام می‌شود؟

منبع: تحریریه

ارسال نظر