سوءاستفاده از کارت ملی اشخاص برای خرید ارز غیرقانونی است

کانون صرافان به صرافی‌های متخلف نسبت به سوءاستفاده از کارت ملی اشخاص برای خرید ارز با تبلیغات استخدام در فضای مجازی هشدار داد.

سوءاستفاده از کارت ملی اشخاص برای خرید ارز غیرقانونی است

در اطلاعیه کانون صرافان آمده است:

«حسب اطلاعات واثق، برخی سودجویان در فضای مجازی و پلتفرم‌های تبلیغاتی تحت عناوینی همچون استخدام کارگر یک‌روزه صرافی‌ها یا کسب درآمد بدون سرمایه در صرافی، از عدم آگاهی اشخاص و در قبال پرداخت مبلغ ناچیز از اطلاعات هویتی و مشخصاً کارت ملی مشارالیه اقدام به سوءاستفاده از کارت ملی اشخاص برای خرید ارز می‌کنند.

لذا مؤکداً اعلام و اخطار می‌شود هرگونه سوءاستفاده از اطلاعات هویتی اشخاص تحت هر عنوانی و همکاری صرافان به نحو آگاهانه و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های صادره در خصوص خرید و فروش ارز بدون احراز هویت اشخاص، از مصادیق تخلف بوده و بر اساس اختیارات و وظایف ذاتی نسبت به معرفی صرافی‌های متخلف به مراجع ذی‌صلاح اقدام خواهد شد.

ارسال نظر