آیا قیمت بیت کوین دوباره روند افزایشی پیدا می‌کند؟

رسانه کلیک - هش‌ ریت بیت کوین تنها در دو روز، 33 درصد افزایش پیدا کرده و به نظر می رسد که با ادامه این روند، قیمت بیت کوین نیز افزایش پیدا کند.

آیا قیمت بیت کوین دوباره روند افزایشی پیدا می‌کند؟

هش‌ ریت بیت کوین و قیمت آن همواره رابطه نزدیکی با هم داشته‌اند؛ هش‌ریت بیت کوین از 91,290,582 ترا هش در ثانیه در 4 آوریل، به 121,029,181 ترا هش در ثانیه در 6 آوریل افزایش یافته است. پیش‌بینی می‌شود این افزایش هش ریت با ضریب 0.77 روی قیمت نیز تأثیر داشته داشته باشد.

هش‌ریت از یک سو نشان دهنده هزینه تولید بیت کوین برای ماینرهاست و از سوی دیگر امنیت کلی شبکه بیت کوین را نشان می دهد. به عبارت دیگر، هر چه هش ریت کلی بیشتر باشد، کنترل کردن شبکه پرهزینه‌تر خواهد شد. این اعتماد غیرمتمرکز یکی از مهم ترین ویژگی های بیت کوین است.

هش ریت

از طرفی در تاریخ 4 تا 6 آوریل ارزش بیت کوین فقط 0.92 درصد افزایش داشته است. این رشد ناگهانی هش ریت به دلیل تغییراتی است که به تازگی در ماینینگ بیت کوین صورت گرفته است.

اگر رابطه بین این دو پایدار بماند، می توان انتظار افزایش قابل توجه قیمت این ارز دیجیتال را داشت. البته این مسئله به نصف شدن پاداش استخراج یا همان هالوینگ (Halving) بستگی دارد که حدودا یک ماه دیگر رخ خواهد داد.

با ثابت ماندن شرایط، درآمد ماینر نیز پس از هالوینگ بیت کوین نصف خواهد شد. البته برای اینکه درامد ماینر در یک سطح باقی بماند، قیمت باید دو برابر شود. با توجه به افزایش هش ریت بیت کوین، ماینرها سناریوی دوم را محتمل تر می دانند.

ارسال نظر