لغو «هشدار عدم پرواز از آسمان ایران» توسط اتحادیه اروپا

آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا «هشدار ریسک پذیر بودن فضای آسمان ایران» را تمدید نکرد. 

لغو «هشدار عدم پرواز از آسمان ایران» توسط اتحادیه اروپا

«سیاوش امیرمکری» سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری روز شنبه اظهار داشت: «اتحادیه هوانوردی اروپا در خصوص فضای پروازی ایران در ژانویه سال ۲۰۲۰، اطلاعیه‌ای را مبنی بر محدودیت پروازی شرکت‌های اروپایی زیر ارتفاع ۲۵ هزار پا در فضای کشور صادر کرد که تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۱ (برابر با ۸ آبان ماه ۱۴۰۰) معتبر بوده است.»

وی افزود: «در جهت رفع و حذف این محدودیت رایزنی‌هایی توسط دفاتر تخصصی سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی با شرکت‌های هواپیمایی اروپایی، سازمان‌های هواپیمایی کشورهای منطقه و اروپا صورت گرفت.»

سرپرست سازمان هواپیمایی تصریح کرد: «بر این اساس از امروز این محدودیت توسط آژانس ایمنی هوانوردی اروپایی برای شرکت های هواپیمایی اروپایی تمدید نشد.»

منبع: ایرنا

ارسال نظر