از ساخت قایق خورشیدی با نرخ آلودگی صفر تا طراحی باله های جدید برای ماهوارها توسط ناسا

از کوچکترین فایروال دنیا برای تامین امنیت دستگاه های متصل به وای فای، باله هایی که در شرایط مختلف تغییر شکل می دهند، ساخت قایق خورشیدی با نرخ آلودگی صفر و انتشار و امکان خرید در بازی Zula در ایران را امروز در یکصد و بیست و سومین صد و بیست ثانیه ببینید

برنامه بعدی صد و بیست ثانیه چهار شنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۵ منتشر خواهد شد

ارسال نظر