با لگو های جدید اسباب بازی منعطف بسازید

اخیرا لگو های اسباب بازی جدیدی به نام Flexo ساخته شده اند که بر خلاف مدل های قبلی می توان با آن ها اشکال منحنی وا انعطاف پذیر ساخت.به گزار کلیک، شما با لگو های معمولی می توانید هر چیزی بسازید، ولی همه آن ها ثابت و غیر منعطف هستند. اما اگر دوست دارید لگو هایی داشته باشید که بتوان با آن ها چیز های منعطف پذیر ساخت، باید از Flexo استفاده کنید. این لگو ها از دو بخش تشکیل شده اند: آجر های سفت همیشگی و یک قطعه پلاستیکی قابل انعطاف. با استفاده از مفصل پلاستیکی می توان دو لگو را به یکدیگر وصل نمود و سپس آن را در جهت های مختلف خم کرد. از مزیت های این محصول، سازگاری مفصل های پلاستیکی با لگو های قدیمی است، بنابر این شما می توانید بدون نیاز به خرید سری لگوی جدید از اسباب بازی های قبلی استفاده کنید.

ارسال نظر