نفربری که در خشکی و دریا حرکت می کند

نفربر آمریکایی ATV می تواند علاوه بر خشکی در دریا نیز حرکت کرده و به جابجایی نیرو ها بپردازد.به گزارش کلیک، این نفر بر دو زیست برای انتقال نیرو ها از دریا به خشکی و بالعکس کاربرد دارد و به لطف مجهز بودن به موتور قدرتمند هر مسیری را به راحتی طی می کند.

ارسال نظر