نقش کلیدی پروتئین موجود در آزمایش خون جهت کشف انواع سرطان ها

پروفسور اندی تائو و تیمش از دانشگاه پوردو فرایند جدیدی کشف کردند که می تواند روشی برای پیشرفت آزمایش خون ایجاد کند تا بتوانند همه نوع سرطانی را تشخیص دهند. در این کشف جدید، پروتئین نقش اساسی دارد.

نقش کلیدی پروتئین موجود در آزمایش خون جهت کشف انواع سرطان ها

به گزارش کلیک ، پیشرفت در آزمایش خون می تواند سرطان را تشخیص دهد که در سال های اخیر رشته اصلی تحقیقات دانشمندان بوده است. این کشف جدید کلیدی برای کمک به پزشکان است تا بتوانند به طور موفقیت آمیزی بیماری را درمان کنند و آزمایش خون می تواند بسیار ساده تر از بیوپسی های تهاجمی باشد. محققان از دانشگاه پوردو اخیرا به موفقیت هایی دست یافتند و توانستند مجموعه ای از پروتئین ها را شناسایی کنند که مقادیر بالای این پروتئین ها در خون بیمار می تواند نشان دهنده سرطان باشد.

در گذشته محققان انواع مختلف نشانه های زیستی را در خون یافتند تا بتوانند روش های جدیدی برای تشخیص سرطان کشف کنند. مطالعه ای به بررسی مشخصات RNA در پلاکت های خون پرداخته است و مطالعه ای دیگر آسیب DNA در گلبول های سفید خون را مورد بررسی قرار می داد.

دانشمندان در پیشرفت آزمایش خون برای تشخیص سرطان با چالش های متعددی روبرو شدند. انواع مختلفی از سرطان ها وجود دارند که دارای نشانه های زیستی خاصی هستند که دامنه وسیعی از سرطان هایی که به سختی آشکار می شوند را پوشش می دهند. مرتبط ساختن مقادیر نشانه های زیستی خاص به عنوان نشانه ای از وجود سرطان امری چالش برانگیز است. گاهی اوقات نشانه های زیستی معین به طور طبیعی می تواند در بیماران زیاد باشد و یا نتیجه یک وضع غیرعادی باشد.

یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه پوردو به سرپرستی اندی تائو در ابتدا فرایندی را تشخیص دانند که فسفوریلاسیون پروتئین نامیده می شد و به عنوان عامل اولیه برای نشانه های زیستی سرطان شناخته می شد. این فرآیند مستلزم افزودن یک گروه فسفات به پروتئین است که این کار منجر به تشکیل سلول سرطانی می شود.

قبل از این تحقیق دانشمندان مطمئن نبودند که بتوانند به درستی مقادیر پروتئین-فسفر را در خون شناسایی کنند، زیرا کبد آنزیمی در خون آزاد می کند که گروه فسفات را از پروتئین حذف می کند. اما تیم پوردو طی فرایندی جدید به موفقیت هایی دست یافتند که می توانست صدها مقادیر فسفر-پروتئین مختلف را در نمونه های خون آنالیز کنند.

امکان استفاده از فسفر-پروتئین در خون برای کشف و نمایش بیماری ها یقینا نوعی دستیابی به موفقیت است.

تیم نمونه های کوچک خون از ۳۰ بیمار دارای سرطان سینه را با ۶ نمونه از گروه کنترل مقایسه کردند. آنها نه تنها نزدیک به ۲۴۰۰ فسفر-پروتئین مختلف را جدا کرده بودند بلکه همچنین مقادیر ۱۴۴ فسفر-پروتئین دیگر هم یافتند که در بیماران سرطانی بالا رفته بود.

خلاقانه ترین جنبه تحقیق آن است که این مجموعه گسترده از نشانه های زیستی می توانند برای تشخیص همه سرطان ها از نوع ابتدایی آن ها گرفته تا نوع پیشرفته بافت های سرطانی مورد استفاده واقع شوند. محققان اکنون تمرکز خود را بر روی مقادیر فسفر-پروتئین در انواع مختلف سرطان ها قرار دادند تا بتوانند الگوهایی را در آزمایشات بیابند که تشخیص دهد یک بیمار دارای کدام نوع خاص از سرطان است.

برای کمک به تشخیص اولیه، این تحقیق می تواند روشی برای آزمایش ساده خون باشد که بتوان با آن بهبود بیماری را نمایش داد، و با بهره گیری از آن تشخیص سریع و درمان سرطان انجام گیرد.

ارسال نظر