بررسی سه سناریو مختلف برخورد سیارک به زمین

تصور کنید در حال شنیدن اخبار هستید که گفته می شود یک سیارک در حال برخورد با زمین است، و فقط چند ساعت برای پنهان شدن فرصت دارید. باید گفت که تندبادهای شدید حاصل از سیارک سبب مرگ ما می شود نه برخورد سیارک.

بررسی سه سناریو مختلف برخورد سیارک به زمین

به گزارش کلیک ، محققان از دانشگاه ساوتهمپتون تعداد تلفات انسانی که از سه سناریو مختلف حاصل می شود را محاسبه کردند: انفجار یک شهاب سنگ در اتمسفر (انفجار هوایی)، برخورد یک شهاب سنگ با زمین و افتادن آن در اقیانوس.

در هر سناریویی مسبب اکثر مرگ و میرها به جای آنکه گرمای بسیار زیاد، افتادن صخره ها و یا فشار شدید باشد، تندباد شدید است که مانند طوفان سبب خرابی می شود.

البته به طور کلی میزان تاثیر برخورد سیارک به اندازه، ترکیب و سرعت نسبی برخورد صخره با سطح سیاره بستگی دارد.

این تاثیر به عوامل دیگری نیز بستگی دارد مانند جایی که سیارک فرود می آید و در زمان برخورد افراد در چه حالتی باشند.

بنابراین دانشمندان براساس فرضیات آموزشی درباره تراکم جمعیت و رفتارهای فرهنگی به تاثیر این برخوردها پی بردند، طبق جمعیت جهانی که ۷٫۳ بیلیون نفرمی باشد، به طور میانگین غربی ها روزانه ۳ ساعت خارج از منزل هستند در حالی که سایر کشورها ۶ ساعت خارج از منزل هستند.

از عوامل موثر دیگر می توان به نوع سنگ شهاب سنگ اشاره کرد که ۹۰ در صد سیارک ها دارای نوع سنگ به نام کندریت هستند.

تیم تحقیقاتی اثرات مختلف را طبق هر سناریو محاسبه کرد که در فلوچارت زیر مراحل آن نشان داده شده است:

سپس آن ها دو تا از این سناریوها را به مطالعات موردی با جزئیات بیشتری بسط دادند تا اثرات برخورد یک سیارک به منطقه پرجمعیت را نشان دهند.

اولین سناریو مقایسه انفجار هوایی یک شی ء فرضی به عرض ۵۰ متر (۱۶۴ فوت) در طول برلین و لندن با یک شی ء دیگر به عرض ۲۰۰ متر (۶۵۶ فوت) بود. سرعت موثر ۲۰ کیلومتر بر ساعت (۱۲٫۴ مایل بر ثانیه) و تحت زاویه ۴۵ درجه بود.

نتایج بسیار ویرانگر بود، کشتار جمعی حاصل از انفجار هوایی سیارک به طور تقریبی ۱٫۲ میلیون مرگ در برلین و بیش از ۲٫۸ میلیون مرگ در لندن محاسبه شد.

اگر حفره حاصل از انفجار در مرکز شهر ایجاد شود، مرگ و میر سه برابر می شود و به مقدار ۳٫۵ میلیون مرگ در برلین و ۸٫۸ میلیون مرگ در لندن می رسد.

صرفنظر از شهر محل زندگی و شیئی که باعث انفجار می شود، اکثر مرگ و میرها در نتیجه ضربه تندبادها است، تقریبا ۸۵ درصد مرگ و میرها در داخل یا بیرون یک ساختمان فروپاشیده شده، به سبب بادهایی است که به دنبال انفجار هوایی ایجاد می شوند.

اگر سنگ با زمین برخورد کند در نتیجه انفجار، بادی حاصل می شود که عامل نیمی از مرگ و میرهاست.

اگر شما نگران هستید که در اثر گرمای حاصل از برخورد بسوزید، بهتر است بدانید یک چهارم از تلفات در نتیجه اثرات گرمایی اطراف حفره و یک چهارم دیگر نتیجه مستقیم شوک فشار است.

له شدن توسط سنگ ها که بیشتر از بقیه ما را نگران می کند تنها ۲ تا ۳ درصد مرگ و میرها را شامل می شود.

دومین سناریو انداختن یک سیارک مشابه به پهنای ۲۰۰ متر (۶۵۶ فوت) در بالای ریو در برزیل و سپس نرخ بالایی از گره ها در مسافت های مختلف از ساحل بود.

همانطور که در مطالعات پیشین گفته شد، افتادن سیارک در اقیانوس پایان خوبی ندارد زیرا باعث ایجاد خرابی در نتیجه ی سونامی می شود.

اما این موضوع حداقل برای اهالی شهرهایی مانند ریو کاملا عذاب آور نیست، سراشیبی سواحل برای رسیدن موج مانند یک حائل عمل می کند.

آنچه انتظار می رود این است که هرچه از منطقه برخورد سیارک دورتر باشیم تلفات کمتری در پی خواهیم داشت.

اما بار دیگر باد مسئول بیشترین تلفات بود، انتظار می رفت ۲۹۹۹۸ برزیلی در حادثه برخورد شهاب سنگ در ۱۰۰ کیلومتری دریا از بین بروند که از این مقدار ۹۲ در صد در اثر باد و بقیه در اثر برخورد موج از بین رفتند.

اگر سنگ در فاصله نزدیکتری به آب مثلا ۱۰ کیلومتری آن برخورد کند، ۱٫۴ میلیون نفر می میرند که تقریبا ۶۰ درصد در اثر ضربه باد و بیش از یک سوم از گرمای حاصل از انفجار از بین می روند.

اما قبل از اینکه بخواهید خود را در برابر بمب حفظ کنید و یک تانک برای رفت و آمدهای روزانه خود بخرید این را بدانید که سیارک هایی به این اندازه ها که گفتیم هر ۴۰۰۰۰ سال یکبار با زمین برخورد خواهند کرد و به احتمال ۰٫۰۱ درصد با چنین چیزی در قرن آینده روبرو خواهیم شد.

حتی بعید است که سیارک در نزدیکی خانه تان برخورد کند.

شانسی که وجود دارد این است که یک سیارک به آب برخورد می کند و حتی اگر به زمین برخورد کند به احتمال زیاد به دور از مناطق پرجمعیت برخورد خواهد کرد.

این ها رویدادهای بسیار نادری هستند اما دارای عواقب زیادی هستند.

نیازی نیست که به این زودی صحت مدل ها را بررسی کنیم زیرا ما برای برخورد احتمالی یک سیارک آمادگی نداریم.

ارسال نظر