اخباری جدید از تغییرات در قوانین ضمانت نامه اپل

اگر شما نیز از جمله کاربران گوشی ها و یا دستگاه های اپل هستید شاید با مشکل شکسته شدن صفحه نمایش دستگاه خود تاکنون مواجه شده باشید. تا پیش از این در صورت تعویض صفحه نمایش شکسته شده دستگاه های اپل توسط شخص ثالث، ضمانت نامه اپل از درجه اعتبار ساقط می شد. اما اخبار منتشر شده حاکی از این هستند که از این پس ضمانت نامه اپل شامل دستگاه هایی که صفحه نمایش آن ها توسط شخص ثالث تعمیر یا تعویض شده است نیز می شود.

اخباری جدید از تغییرات در قوانین ضمانت نامه اپل

اما اخبار منتشر شده حاکی از این هستند که از این پس ضمانت نامه اپل شامل دستگاه هایی که صفحه نمایش آن ها توسط شخص ثالث تعمیر یا تعویض شده است نیز می شود.

به گزارش کلیک ، در گذشته تعویض و یا تعمیر صفحه نمایش های آسیب دیده دستگاه های اپل توسط شخص ثالث باعث می شد که ضمانت نامه اپل برای آن دستگاه نا معتبر شود اما خبرهایی که به تازگی در فضای اینترنت حاکی از تغییر این قانون هستند. یعنی در صورتی که صفحه نمایش دستگاه آسیب دیده و توسط شخص ثالث تعمیر و یا تعویض شود ضمانت نامه اپل همچنان معتبر خواهد بود و دستگاه تعمیر شده را تحت پوشش خود قرار می دهد. در صورتی که اخبار منتشر شده درست باشد از این پس کاربرانی که با مشکل شکسته شدن و یا خراب شدن صفحه نمایش دستگاه های اپل مواجه می شوند می توانند برای تعمیر گوشی خود بدون نگرانی از باطل شدن ضمانت نامه دستگاه خود به تعمیر گاه های ثالث مراجعه کرده و مشکل خود را حل کنند.

در واقع ضمانت نامه اپل حتی از گوشی هایی که زمانی توسط تعمیرگاه ها و یا اشخاص ثالث تعمیر شده اند نیز پشتیبانی می کند. این تغییرات شامل هر دو ضمانت نامه یک ساله و ضمانت نامه های تمدید شده اپل می شود.

اما در صورتی که دستگاه توسط شخص ثالث تعمیر شده باشد ولی مشکل آن برطرف نشده باشد اپل هزینه تعمیر دستگاه را خارج از قیمت ضمانت نامه از مشتری دریافت می کند و مشکل دستگاه را بر طرف می نماید. این تغییرات در قوانین ضمانت نامه اپل تنها در خصوص تعمیر صفحه نمایش دستگاه معتبر است و در صورتی که سایر قسمت های دستگاه توسط شخص ثالث تعمیر و یا تعویض شود اعتبار ضمانت نامه اپل بر روی دستگاه باطل خواهد شد.

ارسال نظر