تشخیص بیماری ها توسط گوشی های هوشمند در آینده نزدیک

در سال های اخیر، پژوهشگران روش های مختلفی برای استفاده از گوشی هوشمند در جهت بهبود سلامت بیماران به کار بردهاند. کاربردهای مختلفی که گوشی های هوشمند دارند عبارتند از آموزش به بیمار، تشخیص و شناسایی بیماری هایی مانند دیابت و HIV.

تشخیص بیماری ها توسط گوشی های هوشمند در آینده نزدیک

به گزارش کلیک ، این کامپیوترهای کوچک می توانند نتایج را به سرعت مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند، به عنوان مثال می توانند نمونه های مایع بدن، نفس فرد را دریافت کنند و پس از تشخیص سریع بیماری، داروهای موردنیاز بیمار را تجویز کرده تا بیماری درمان شود.

دانشمندان دانشگاه مریلند یک راه برای استفاده از گوشی و یا دستگاه های دیجیتال همراه در برقراری مستقیم با سلول ها یافته اند که می تواند برای درمان بیماری استفاده شود.

سلول ها معمولا از طریق سیگنال های مولکولی مانند هورمون و یا مواد مغذی با یکدیگر در ارتباط هستند، اما اکنون محققان راهی برای برقراری ارتباط از طریق الکترون ها یافته اند. در سیستم های بیولوژِکی یک نوع مولکول به نام مولکول های ردوکس یا اکسیداسیون و کاهش وجود دارد که هنگامی که تحت واکنش های شیمیایی مانند اکسیداسیون قرار می گیرند می توانند الکترون ها را حمل و نقل دهند.

محققان باکتری ها را به صورت ژنتیکی مهندسی می کنند که به آن مولکول ها پاسخ دهند. بعد یک وسیله میکروالکترونیک مورد استفاده قرار می گیرد که از باتری برای فعال کردن اکسیداسیون یا کاهش به ترتیب در مولکول هایی که یک الکترون از دست داده اند یا یک الکترون به دست آورده اند قدرت گرفته است.

در این آزمایش ها، یک گروه از باکتری ها می توانند به سمت جلو شناور باشند و در یک مکان متوقف شوند. در یک کار دیگر، باکتری ها به صورت جمعی رفتار کردند. یک باکتری توسط یک مولکول فعال می شوند و از طریق سیگنال های بیولوژیکی نرمال موجب رفتار مشابه سلول های نزدیک شده است. این سلول ها توسط برگرداندن تقارن در الکترود باکتری قادر به خاموش کردن بیان ژن باکتری می شوند.

این کلیدها می توانند روزی منجر به ایجاد اپلیکیشن هایی شوند که می توانند به تشخیص عفونت و سپس ارسال سیگنال های الکترونیکی برای فعال کردن باکتری در جهت درمان شوند و یا حتی می توان یک قرص میکروالکترونیک حاوی باکتری های برنامه ریزی شده تولید کرد که قابل بلع باشد و به درمان بیماری کمک کند.

ارسال نظر