ادعای یک ریاضیدان در خصوص فناوری شناسایی سونامی

 سونامی از جمله فاجعه های طبیعی است، که هر ساله افراد زیادی از ساکنان سواحل اقیانوس ها را به کام مرگ می کشد. متاسفانه ابعاد این گونه فاجعه ها ان قدر زیاد است که اثرات آن تا سال ها باقی خواهد ماند. متاسفانه تا چندی پیش راهی برای جلوگیری از بروز این رخ داد طبیعی فاجعه آمیز ارائه نشده بود. اما خوشبختانه اخیرا یکی از ریاضیدانان معروف راه حلی ارائه داده است که در آن می توان با استفاده از امواج صوتی در اقیانوس جلوی سونامی ها را پیش از رسیدن به ساحل گرفت.

ادعای یک ریاضیدان در خصوص فناوری شناسایی سونامی

اما خوشبختانه اخیرا یکی از ریاضیدانان معروف راه حلی ارائه داده است که در آن می توان با استفاده از امواج صوتی در اقیانوس جلوی سونامی ها را پیش از رسیدن به ساحل گرفت.

به گزارش کلیک ، اخیراً دانشمندان دریافته اند که می توان با استفاده از فشار امواج صوتی در عمق اقیانوس ها جلو سونامی ها را گرفت. در این روش قبل از اینکه امواج سونامی به ساحل برسند، می توان انرژی حاصله از امواج سونامی را در منطقه عریض تری پخش کرد و از ارتفاع و سرعت آن ها کاست.

سونامی ها در واقع امواج سهمگینی هستند که به دلیل وقوع زلزله و یا هر گونه انفجار انرژی زیر آب رخ می دهند. این امواج آن چنان سهمگین و قدرتمند هستند که به راحتی می توانند هنگام رسیدن به مناطق ساحلی را به کلی ویران کنند. تاکنون هیچ راه حل مؤثری برای مقابله با این پدیده پیدا نشده است.

اما اخیراً یکی از ریاضیدانان دانشگاه کاردیف در بریتانیا به نام اساما کادری ادعا کرده است که توانسته با استفاده از امواج صوتی- جاذبه یا AGW راه حل مناسبی پیدا کند.

امواج AGW به صورت طبیعی در اقیانوس ها به وجود می آیند. کار این امواج کاستن ارتفاع و سرعت موج های اقیانوس است. کادری عقیده دارد اگر بتوان امواج AGW را کنترل کرد و توان از آن ها برای کاهش ارتفاع و سرعت حرکت سونامی ها استفاده کرد. او همچنین عقیده دارد که تاکنون توجه کمی نسبت به امواج سونامی و استفاده از موج های AGW برای مهار آن ها صورت گرفته است.

امواج AGW می توانند تا صدها کیلومتر کشیده شوند و تا هزاران متر حرکت کنند. این قابلیت امواج AGW باعث شده است که پلانگتون ها که در اقیانوس ها زندگی می کنند و توانایی شنا کردن ندارند، سوار بر این امواج به یافتن غذا بپردازند.

تصویر متن 1

کادری همچنین از امواج AGW به عنوان سیستمی برای هشدار در خصوص بروز سونامی نام برده است و به عقیده او زمانی که این امواج شکل می گیرند مسلما در پی آن سونامی تشکیل می شود.

به عقیده این ریاضیدان، قدرت این امواج صوتی آن قدر زیاد است که می توان از آن برای کاهش قدرت سونامی استفاده کرد و آن را قبل از رسیدن به خشکی مهار کرد.

این فرضیه بر اساس محاسبه چگونگی انتقال و گسترش انرژی زیر آب است که باعث شده است توجه کادری به آن جلب شود.

اکنون تمام آنچه که برای خنثی کردن سونامی قبل از رسیدن به خشکی نیاز است یافتن راهی برای مهندسی و به کنترل در آوردن امواج صوتی است که هنوز کادری در محاسبات خود از آن چیزی به میان نیاورده است. به نظر می رسد بهترین راه برای مقابله با سونامی با استفاده از امواج AGW همان کنترل این امواج صوتی است. راهی که با استفاده از آن بتوان از یک انرژی پر قدرت برای مقابله با یک انرژی سهمگین دیگر و جلوگیری از بروز یک فاجعه طبیعی استفاده کرد.

در حال حاضر محاسبات کادری در حد یک فرضیه است اما به نظر می رسد این فرضیه با کمی مطالعه بیشتر به نتایج مطلوبی منجر شود زیرا راه حل ارائه شده پتانسیل کار کردن را دارد.

در حال حاضر در اقیانوس های کره زمین برای مثال اقیانوس هند سونامی های زیادی رخ می دهد که هر بار در حدود ۲۰۰ هزار نفر را به کام مرگ می کشاند و از طرفی باعث بروز خسارات جبران ناپذیری برای ساکنان نواحی ساحلی اقیانوس می شود. بنابراین راه حلی برای مقابله با سونامی می تواند در حفظ جان افراد زیادی و همچنین اموال آن ها بسیار مؤثر و مفید باشد.

ارسال نظر