۵٠ سرویس برتر دولت الکترونیکی در الکامپ معرفی شد

به گفته معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران بر اساس ارزیابی صورت گرفته از خدمات الکترونیکی دستگاه‌های دولتی، ۵٠ خدمت برتر در الکامپ ٢٢ معرفی شد.

۵٠ سرویس برتر دولت الکترونیکی در الکامپ معرفی شد

به گزارش کلیک ، رضا باقری اصل با بیان اینکه ارزیابی تمامی خدمات الکترونیکی دولت بر مبنای وضعیت پرتال، اطلاع رسانی و خدمات دهی با تعریف پارامتر های مختلف به اتمام رسیده است گفت:

این ارزیابی برای ٧١ دستگاه دارای شناسنامه خدمات انجام شد و هم اکنون نتایج آن نهایی شده است.

وی هم چنین افزود: طبق نتایج ارزیابی انجام شده، ۵٠ سرویس دستگاه های دولتی، به عنوان سرویس برتر انتخاب شده و در سالن دولت الکترونیک بیست و دومین نمایشگاه الکامپ معرفی شده اند.

وی نحوه اطلاع رسانی سرویس، ارائه موثر در سطح وب، نحوه تعامل و استعلامات سرویس را از جمله مواردی عنوان کرد که در ارزیابی این خدمات مدنظر قرار گرفته است و گفت: برآوردها نشان می دهد که نسبت به سال گذشته دستگاه های اجرایی در الکترونیکی شدن رشد خوبی را داشته اند اما تا یکپارچکی این خدمات فاصله زیاد است. اما با این وجود عرضه خدمات برتر در نمایشگاه الکامپ می تواند مشوقی برای سایر دستگاه‌ها باشد تا به الکترونیکی شدن خود سرعت دهند.

ارسال نظر