ربات های زنبور عسل به کمک محیط زیست می آیند

به گزارش کلیک، به تازگی تعدادی از متخصصان دانشگاه فناوری ورشو در لهستان پیشبرد این طرح را بر عهده گرفته اند. آنان در چهار سال گذشته در تلاش برای طراحی و تکمیل زنبور عسل های رباتیک بوده اند که B-Droid نام دارند و می توانند برخی وظایف زنبورهای عسل واقعی را بر عهده بگیرند.

ربات های زنبور عسل به کمک محیط زیست می آیند

به گزارش کلیک ، به تازگی تعدادی از متخصصان دانشگاه فناوری ورشو در لهستان پیشبرد این طرح را بر عهده گرفته اند. آنان در چهار سال گذشته در تلاش برای طراحی و تکمیل زنبور عسل های رباتیک بوده اند که B-Droid نام دارند و می توانند برخی وظایف زنبورهای عسل واقعی را بر عهده بگیرند.

این ربات ها بسیار پیچیده بوده و از توانمندی هایی مانند یافتن گل های طبیعی و جابجایی از گلی به گل دیگر برای گرده افشانی برخوردارند.

به گفته Rafał Dalewski از همکاران این طرح، اولین آزمایش میدانی این ربات ها در سال ۲۰۱۴ صورت گرفته و آنها برای اولین بار در سال ۲۰۱۵ توانسته اند گرده افشانی را با موفقیت انجام دهند. سرانجام در سال ۲۰۱۶ اولین آزمایش بررسی میزان کارآیی گرده افشانی رباتیک با موفقیت صورت گرفته است.

قرار است در پاییز امسال تست هایی برای بررسی قابلیت ربات های زنبور عسل برای گرده افشانی در حین پرواز نیز صورت بگیرد. گرده افشانی زنبورهای عسل یکی از روش های تداوم حیات و تکثیر گل ها و برخی گونه های گیاهی دیگر است و با کاهش جمعیت این حشرات مفید آینده برخی از گل ها و گیاهان به خطر افتاده و حتی خطر انقراض آنها وجود دارد.

سازندگان این ربات بعد از تکمیل ربات زنبور عسل به دنبال طراحی یک ربات کشاورز هم هستند که ظرف یک سال و نیم آینده تکمیل خواهد شد و با توجه به دقت بالای آن حداکثر میزان استفاده از زمین های کشاورزی و حداکثر برداشت محصول اتفاق خواهد افتاد.

نمونه اولیه این ربات چهارچرخ که B-Droid نام دارد با موفقیت برای کاشت بذر سیر و توت فرنگی به کار گرفته شده، اما قرار است در آینده نمونه پرنده این ربات هم ساخته شود که کشاورزی در زمین های دیم و آبی را تسهیل می کند. نمونه اولیه این ربات هم که تنها قادر به چند دقیقه پرواز است، آزمایش شده است.

هر دو ربات کاملا خودکار بوده و نیاز به هدایت توسط انسان ندارند. در هر دو مورد تنها باید محدوده فعالیت ربات و ویژگی های زمین یا گل ها برای دو ربات یاد شده تشریح شود و سپس آنها وظیفه خود را با استفاده از دوربین های نصب شده و ایستگاه رایانه زمینی انجام خواهند داد.

ارسال نظر