تمدید یک ساعته نمایشگاه الکامپ ۲۱

نمایشگاه الکامپ ۲۱ در آخرین روز خود یک ساعت تمدید شد.به گزارش کلیک، به دلیل استقبال شرکت کنندگان از این نمایشگاه در آخرین روز برگزاری آن، ساعت پایان آن یک ساعت تمدید شد و این نمایشگاه تا ساعت ۱۸ ادامه خواهد داشت.

تمدید یک ساعته نمایشگاه الکامپ ۲۱

به گزارش کلیک، به دلیل استقبال شرکت کنندگان از این نمایشگاه در آخرین روز برگزاری آن، ساعت پایان آن یک ساعت تمدید شد و این نمایشگاه تا ساعت ۱۸ ادامه خواهد داشت .

گفتنی است این نمایشگاه از 23 آذر ماه به مدت ۴ روز آغاز شده بود و ساعات برگزاری آن از ۹ الی ۱۷ اعلام شده بود .

ارسال نظر