ناسا برای هواپیما بال های تاشو می سازد

زمانی که یک شاهین بال هایش را می‌بندد، با یک شیرجه کنترل شده به سمت زمین شیرجه می زند. این چیزی است که برای هواپیماهای مدرن تصور می شود.

ناسا برای هواپیما بال های تاشو می سازد

به گزارش کلیک، یک بال تاشو می تواند مزایایی داشته باشد که ناسا در نظر دارد آن را امکان پذیر کند.البته در اینجا مساله شیرجه کنترل شده نیست، بلکه افزایش کارایی و توانایی های هواپیما است. آژانس فضایی آن را بال تطبیق پذیر(SAW) می نامد. تا کنون بال های مفصل دار به طور گسترده برای موارد پارک کردن استفاده می شود که فضای کمتری گرفته و در آشیانه کوچک‌تر جا می شوند. آنچه ناسا مشغول طراحی است با این نوع تفاوت دارد.

البته ناسا اولین بار نیست که هواپیما طراحی می کند. در طی سال‌ها بر روی موارد مشابه زیادی کار کرده اند. برای مثال پروژه هوانوردی سازگار با محیط زیست نیز بر روی بال‌های تاشو کار کرده است. یک پروژه دیگر نیز در زیر سایه SAW از این بال ها برای کاهش یا حذف دم عمودی در هواپیما استفاده می‌کند. این مساله مزایای محیطی دارد زیرا وزن هواپیما را کاهش داده و مصرف سوخت را کم می‌ کند.

هواپیماهای مافوق صوت و هواپیماهای سنگین هردو نیازمند تعادل عمودی برای کنترل انحراف در طی پرواز هستند. ناسا می گوید این بال کوچک و دقیق تر مفصل دار، پیشرفت هایی در فعال کننده مورد نیاز برای حرکت بال ها حاصل شده است. رایج ترین نوع بال مفصل دار در حال حاضر با فعال کننده های سنگین و بزرگ کار می‌کنند که بیشتر هیدرولیکی هستند تا الکترونیکی.

ناسا می گوید "ما مشغول بازبینی بال های تاشو هستیم. زیرا فناوری جدید که در دهه ۱۹۶۰ وجود نداشت، اکنون اجازه می دهد در بال های کوچکتر از فعال کننده استفاده کرد.

یک مثال برای کاربرد این فناوری هواپیماهای مافوق صوت است. هنگام پرواز در سرعت بالا، هواپیما تکان زیادی دارد و در نتیجه کنترل انحراف آن کم می شود. انتهای بال که خم شود و به سمت بالا یا پایین حرکت کند، با ایجاد سطح عمودی بیشتر، ثبات بیشتری ایجاد می ‌کند.

ارسال نظر