ورود فضا پیمای جونو در نزدیکی مشتری به حالت Safe mode

<p>شب گذشته، جونو در نزدیکی سیاره مشتری وارد "حالت امن" شد. جونو یکی از فضاپیما های ناسا در حالی که اصلا انتظار نمی رفت سه شنبه شب، قبل از آخرین دور خود نزدیک مشتری، وارد "حالت امن" شد.کلیک_ این فضاپیما از تاریخ ۴ جولای در مدار این غول گازی می چرخد. به دلیل شکل بیضوی سیاره مشتری، این فضاپیما تنها می توانست تا حدی نزدیک شود که اندازه گیری های علمی خود را انجام دهد. جونو هر ۵۳ روز یک بار به دور مشتری می چرخد. اما در آخرین گردش خود به دور مشتری، تمامی ابزار های آن به طور اتوماتیک خاموش شدند به این معنی که هیج دیتایی جمع آوری نمی شود و ناسا همچنان به دنبال این است تا بفهمد ایراد کار کجاست. روز ۴ شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی، محقق اصلی جونو گفت "علت خاموش شدن این فضاپیما احتمالا یک دلیل نرم افزاری داشته است که به کامپوتر فضاپیما دستور راه اندازی مجدد داده چرا که احتمالا شرایطی را شناسایی کرده که قابل پیش بینی نبوده است". همچنان این دلیل غیر منتظره کشف نشده است، اما به عقیده ناسا هر چه که هست احتمالا مرتبط با میزان بالای تشعشعات و میدان های مغناطیسی دور مشتری می باشد. اطلاعاتی که جونو در اولین پرواز خود به دور مشتری در ۲۷ آگوست جمع آوری کرده بود، نشان می دهد میزان تشعشعات و میدان های مغناطیسی از آن چه که پیش بینی می شود قوی تر است. به گفته مدیر پروژه جونو "فضاپیما ۱۳ ساعت بیشتر از زمانی که در نزدیک ترین موقعیت خود به مشتری بود، وارد "حالت امن" شد. ما همچنان از میدان های مغناطیسی و کمربند تعششعات بسیار شدید، دور هستیم". زمانی که یکی از کاوشگر های ناسا وارد "حالت امن" شود _مانند آنچه که سال قبل در مورد مریخ نورد Curiosity رخ داد_ تمامی زیرمجموعه های غیر ضروری دستگاه مانند ابزار های علمی و دوربین ها خاموش می شوند. در این حالت فضاپیما یا مریخ نورد خود را به سمت خورشید می کشاند تا قدرت کافی برای خود داشته باشد. جونو حالا در انتظار دستور العمل های ناسا می باشد که معتقد است سیستم مجددا راه اندازی شده است. ناسا در حال کار بر روی باز گرداندن فضاپیما به حالت معمولی خود می باشد. این دومین پیشامدی است که هفته گذشته در مورد جونو اتفاق افتاد. طبق برنامه ریزی های ناسا قرار بود این هفته در تغییر مدار جونو تاخیر ایجاد شود تا این فضاپیما در مدت زمان کمتری یعنی ۱۴ روز یک بار به دور مشتری بگردد. تغییر در برنامه ها به این دلیل بود که چند سوپاپ در موتور این فضاپیما آن طور که باید کار نمی کرد، بنابراین تصمیم گرفته شد تا زمانی که همه چیز به حالت اولیه باز نگشته، برنامه ها را به تاخیر بیاندازند. خبر خوب این که پردازنده کامپیوتر این فضاپیما به طور موفقیت آمیزی مجدد آنلاین شده است، که به نظر می رسد به یک ریکاوری کامل احتیاج داشته باشد. خبر بد اینکه هر گردش به دور مشتری این شانس را به ما می داد تا دیتا های وسوسه انگیز بیشتری راجع به این سیاره مرموز، جو آن، و عملکرد داخلی آن جمع کنیم که در حال حاضر همه آن ها را از دست داده ایم. اما خیلی ناراحت نباشد. در طی اولین گردش به دور مشتری در ۲۷ آگوست، جونو موفق شد تمامی دیتا های مورد نیاز را جمع آوری کند. ناسا هم آن ها را در اختیار محققان قرار داد. این دیتا ها شامل ضبط اطلاعاتی می شود که ۴۰۰ کیلومتر (۲۵۰مایل) پایین تر از ابرهای چرخشی که دورتادور مشتری را فرا گرفته است، نشان می دهد. به گفته بولتون این دیتا ها مانند این است که پیازی را لایه لایه کنید تا بتوانید ساختار درونی آن را کشف کنید. "ابر های سفید و نارنجی زیبای مشتری عمیق تر از آن چیزی است که ما قادر به دیدن آن هستیم. اما به نظر می رسد که این ابر ها لایه به لایه عوض می شوند". گردش بعدی به دور مشتری ۱۱ دسامبر برنامه ریزی شده است که خوشبختانه تمامی دستگاه ها روشن هستند و کار می کنند.</p>

ورود فضا پیمای جونو در نزدیکی مشتری به حالت Safe mode

کلیک_ این فضاپیما از تاریخ ۴ جولای در مدار این غول گازی می چرخد. به دلیل شکل بیضوی سیاره مشتری، این فضاپیما تنها می توانست تا حدی نزدیک شود که اندازه گیری های علمی خود را انجام دهد. جونو هر ۵۳ روز یک بار به دور مشتری می چرخد. اما در آخرین گردش خود به دور مشتری، تمامی ابزار های آن به طور اتوماتیک خاموش شدند به این معنی که هیج دیتایی جمع آوری نمی شود و ناسا همچنان به دنبال این است تا بفهمد ایراد کار کجاست.
روز ۴ شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی، محقق اصلی جونو گفت "علت خاموش شدن این فضاپیما احتمالا یک دلیل نرم افزاری داشته است که به کامپوتر فضاپیما دستور راه اندازی مجدد داده چرا که احتمالا شرایطی را شناسایی کرده که قابل پیش بینی نبوده است".
همچنان این دلیل غیر منتظره کشف نشده است، اما به عقیده ناسا هر چه که هست احتمالا مرتبط با میزان بالای تشعشعات و میدان های مغناطیسی دور مشتری می باشد. اطلاعاتی که جونو در اولین پرواز خود به دور مشتری در ۲۷ آگوست جمع آوری کرده بود، نشان می دهد میزان تشعشعات و میدان های مغناطیسی از آن چه که پیش بینی می شود قوی تر است.
به گفته مدیر پروژه جونو "فضاپیما ۱۳ ساعت بیشتر از زمانی که در نزدیک ترین موقعیت خود به مشتری بود، وارد "حالت امن" شد. ما همچنان از میدان های مغناطیسی و کمربند تعششعات بسیار شدید، دور هستیم".
زمانی که یکی از کاوشگر های ناسا وارد "حالت امن" شود _مانند آنچه که سال قبل در مورد مریخ نورد Curiosity رخ داد_ تمامی زیرمجموعه های غیر ضروری دستگاه مانند ابزار های علمی و دوربین ها خاموش می شوند. در این حالت فضاپیما یا مریخ نورد خود را به سمت خورشید می کشاند تا قدرت کافی برای خود داشته باشد.
جونو حالا در انتظار دستور العمل های ناسا می باشد که معتقد است سیستم مجددا راه اندازی شده است. ناسا در حال کار بر روی باز گرداندن فضاپیما به حالت معمولی خود می باشد.
این دومین پیشامدی است که هفته گذشته در مورد جونو اتفاق افتاد. طبق برنامه ریزی های ناسا قرار بود این هفته در تغییر مدار جونو تاخیر ایجاد شود تا این فضاپیما در مدت زمان کمتری یعنی ۱۴ روز یک بار به دور مشتری بگردد.
تغییر در برنامه ها به این دلیل بود که چند سوپاپ در موتور این فضاپیما آن طور که باید کار نمی کرد، بنابراین تصمیم گرفته شد تا زمانی که همه چیز به حالت اولیه باز نگشته، برنامه ها را به تاخیر بیاندازند.
خبر خوب این که پردازنده کامپیوتر این فضاپیما به طور موفقیت آمیزی مجدد آنلاین شده است، که به نظر می رسد به یک ریکاوری کامل احتیاج داشته باشد.
خبر بد اینکه هر گردش به دور مشتری این شانس را به ما می داد تا دیتا های وسوسه انگیز بیشتری راجع به این سیاره مرموز، جو آن، و عملکرد داخلی آن جمع کنیم که در حال حاضر همه آن ها را از دست داده ایم.
اما خیلی ناراحت نباشد. در طی اولین گردش به دور مشتری در ۲۷ آگوست، جونو موفق شد تمامی دیتا های مورد نیاز را جمع آوری کند. ناسا هم آن ها را در اختیار محققان قرار داد. این دیتا ها شامل ضبط اطلاعاتی می شود که ۴۰۰ کیلومتر (۲۵۰مایل) پایین تر از ابرهای چرخشی که دورتادور مشتری را فرا گرفته است، نشان می دهد.
به گفته بولتون این دیتا ها مانند این است که پیازی را لایه لایه کنید تا بتوانید ساختار درونی آن را کشف کنید. "ابر های سفید و نارنجی زیبای مشتری عمیق تر از آن چیزی است که ما قادر به دیدن آن هستیم. اما به نظر می رسد که این ابر ها لایه به لایه عوض می شوند".
گردش بعدی به دور مشتری ۱۱ دسامبر برنامه ریزی شده است که خوشبختانه تمامی دستگاه ها روشن هستند و کار می کنند.

ارسال نظر