بازی انگری بردز در شهر بارسلونا به صورت واقعی - ویدیو

<p>یک شرکت در کمپین خود بازی انگری بردز را به صورت واقعی باز سازی کرد و بازدیدکنندگان می توانستند لذت این بازی را به صورت واقعی تجربه کنند و همچنین موسیقی این بازی  به صورت زنده اجرا شده است. </p>

بازی انگری بردز در شهر بارسلونا به صورت واقعی - ویدیو
ارسال نظر