مواد برنزه کردن بدن از کهکشان راه شیری می آید

ستاره شناسان میزان نوری که ازخارج از کهکشان راه شیری به سطح زمین می رسد را به طور دقیق اندازه گیری کردند و دریافتند که در هر ثانیه ای که بیرون می رویم با حدود ۱۰ میلیارد فوتون بین کهکشانی بمباران می شویم، فرقی ندارد روز باشد یا شب.

مواد برنزه کردن بدن از کهکشان راه شیری می آید

به گزارش کلیک، اگر چه ممکن است این مقدار زیاد به نظر برسد، اما بیشتر فوتون هایی که جذب می کنیم از خورشید است، حدود ۱۰ تریلیون از برنزه تابستانی شما نتیجه اشعه هایی است که از قسمت های دیگر جهان می آیند. سایمون درایور محقق ارشد مرکز بین المللی برای تحقیقات اشعه ستاره شناسی (ICRAR) می گوید: " اکثر فوتون های نوری که به ما می خورند از خورشید منشا می گیرند خواه به طور مستقیم، یا این که توسط آسمان پراکنده شوند یا از گرد و غبار موجود در منظومه شمسی بازتاب داده شوند. هم چنین ما در اشعه هایی که از بیرون کهکشان می آیند، به نام نور زمینه فراکهکشانی، هم حمام می کنیم. این فوتون ها در هسته ستارگان موجود در کهکشان های دور و از موادی که به طور مارپیچ درون سیاه چاله های فوق سنگین وجود دارند ایجاد می شوند."

این گروه تحقیقی که شامل ستاره شناسانی از دانشگاه غرب استرالیا، دانشگاه ایالت آریزونا و دانشگاه کاردیف است، داده های جمع آوری شده از کاشف تکامل کهکشان ناسا و تلسکوپ جستجوگر مادون قرمز سرزمین های پهناور به همراه تلسکوپ فضایی اسپیتزر و هابل، رصدخانه هرشل ESA و مطالعه انجمن کهکشان و جرم استرالیا را بررسی کرد. استفاده از اطلاعاتی که نشات گرفته از رصدخانه ها و تلسکوپ های فوق پیشرفته هستند نشان می دهد که تیم قادر بود میزان نوری را به شکل فوتون که با طول موج های مختلف از میکرون تا میلی متر به زمین برخورد می کند را به درستی اندازه گیری کند. در پایان دریافتند که در هر لحظه زمین با حدود ۱۰ بیلیون فوتون از نور بین کهکشانی بمباران می شود.

شاید این موضوع ترسناک باشد اما گروه تحقیقی می گوید باید میلیارد ها سال در معرض این انوار بود تا آسیب دید چون ابرهای گرد و غبار در سراسر هستی لایه محافظی را در برابر اشعه های آسیب زا ایجاد می کنند. راجر ویندهورست یکی از اعضا گروه از دانشگاه آریزونا می گوید: "خود کهکشان ها لوسیون برنزه طبیعی با SPF حدود ۲ برای ما ایجاد می کنند". اگر چه فهم این که چه مقدار نور بیرونی به زمین برخورد می کند بسیار جالب است اما این مطالعه تنها بخشی از ماموریت کلی گروه است. این ماموریت با هدف نهایی دریافت این که چه مقدار از ساختار هستی با انرژی و حجم تکامل یافته است، به کار خود ادامه می دهد.

درایور می گوید: "فرآیندهایی که توده های تولید کننده میزان زیادی از انرژی را ترکیب می کنند و شکل می دهند، تنها به واسطه گستردگی فضای کوتاه جلوه می کنند. فیزیک دقیق چگونگی آزادسازی این انرژی هم چنان به طور کامل درک نشده و تحقیقات ادامه دارد تا مدل های عددی ساخته شوند که بتوانند میزان انرژی که اکنون اندازه گیری شده را توضیح دهند." خوشبختانه، همان طور که فناوری تلسکوپ رو به پیشرفت است، تیم قادر خواهد بود تا از اطلاعات جدیدش برای پاسخ به بعضی از بزرگترین رازهای هستی استفاده کند. تا آن زمان لوسیون برنزه تان را به خاطر داشته باشید و بدانید که هم می تواند مفید باشد و هم مضر. تحقیقات فعلی این کار گروه در مجله استروفیزیکال منتشر شده است.

ارسال نظر