تماشاکنید؛ پایان عصر دوخت و دوز به واسطه کشفی جدید

دیگر نیازی نیست جعبه خیاطی داشته باشید، ماهی مرکب مشکل را حل می‌کند. دانشمندان پروتئین‌های خود ـ درمانگر در دندان ماهی مرکب را کشف کرده‌اند، اما ازآنجاکه قرار نیست برای صنعت مد ماهی‌های مرکب را بکشیم، دانشمندان یک باکتری کشت داده‌اند که می‌تواند پارچه را تعمیر کند.

تماشاکنید؛ پایان عصر دوخت و دوز به واسطه کشفی جدید

به گزارش کلیک، این ترکیب مایع که بسیار شبیه پروتئین ماهی مرکب است، استفاده آسانی دارد. چند قطره از آن را روی پارگی پارچه بریزید، سپس روی آن آب گرم بریزید و لبه‌های پاره را حدود ۶۰ ثانیه روی‌هم فشار دهید. سپس مشاهده می‌کنید که پارچه به طرز جادویی به حالت اول برمی‌گردد.

هنوز برای این ماده نامی انتخاب‌نشده است اما در حال حاضر چند کاربرد بالقوه برای آن وجود دارد. برای مثال، در صنعت نساجی می‌توان پارچه را به این مایع آغشته کرد و درنتیجه کیفیت پارچه را ارتقا داد. یا اینکه می‌توان یک‌قدم به عقب برگشت و از الیاف خود درمانگر برای تولید پارچه استفاده کنیم. به‌این‌ترتیب هر محصول ساخته‌شده با این پارچه را می‌توان با افزودن آب گرم و کمی فشار تکمیل کرد.

ملیک دمیرل استاد علوم مهندسی در دانشگاه پنسیلوانیا این ماده را روی پارچه‌های معمولی مانند کتان، پنبه و پلی‌استر آزمایش کرده است. نکته مهم این است که این راه‌حل کیفیت پارچه را تغییر نداده و حتی در ماشین لباسشویی دوام آوردند.

اکنون این تیم در نظر دارد بداند آیا لباس می‌تواند زمانی که در ماشین لباسشویی قرار دارد خود را تعمیر کند یا خیر. درنهایت این ماده می‌تواند برای ارتقای کیفیت لباس‌های سربازان، کارکنان پزشکی و حتی کشاورزان استفاده شود.

ارسال نظر