بحران آب خاورمیانه تشدید می‌شود

بر اساس گزارشات سازمان ملل متحد، درگیری‌های آینده خاورمیانه فراتر از داعش خواهد بود. بحران آب مشکلات شدیدتری برای این منطقه رقم خواهد زد.

بحران آب خاورمیانه تشدید می‌شود

به گزارش کلیک، درحالی‌که داعش خاورمیانه را به تشنج کشیده است و تنش بین ایران و عربستان سعودی عمیق‌تر می‌شود، تصور اینکه مشکلات دیگری منطقه را تهدید کند بسیار سخت است.

نقشه‌های سازمان ملل نشان می‌دهند علی‌رغم مشکلات حاضر در خاورمیانه، همه‌چیز ممکن است بدتر شود. مشکل اصلی که این منطقه، شمال و شرق آفریقا و حتی آسیای میانه و چین را تحت تاثیر قرار خواهد داد، کمبود مهم‌ترین منبع جهان یعنی آب است.

نقشه زیر مربوط به گزارشات جهانی توسعه آب سال ۲۰۱۵ است که میزان کلی منابع تجدید پذیر آب به ازای سرانه موجود در هر کشور در جهان نشان می‌دهد. در سال ۲۰۱۳ تعدادی از کشورهای مهم منطقه مثل عربستان سعودی و اردن با کمبود مطلق آب مواجه بودند.

un

مصر، پرجمعیت‌ترین کشور خاورمیانه و همچنین سوریه و سودان دچار کمبود آب شده‌اند. در سودان کمبود آب یکی از دلایل ریشه‌ای برای ادامه درگیری منطقه دارفور است که گروه‌های مختلف با یکدیگر به رقابت بر سر منابع کمیاب می‌پردازند.

سازمان ملل متحد پیش‌بینی می‌کند کمبود آب تشدید خواهد شد. تا سال ۲۰۳۰ جهان دچار کمبود ۴۰ درصدی آب خواهد شد. درگیری‌های بین منطقه‌ای و بین دولتی نیز ممکن است به دلیل کمبود آب و مدیریت ضعیف زیرساخت‌ها به وجود آید. قابل‌ذکر است که ۱۵۸ از ۲۶۳ حوضه آب فرامرزی فاقد هر نوع چارچوب مدیریتی است.

جهان با بحران‌های شدیدتری برای آب مواجه خواهد شد. این بحران مناطق یا افراد را وادار خواهد کرد برای زنده ماندن دست به اقدامات افراطی بزنند. و در صورت عدم چارچوب مناسب در منطقه افراد ممکن است برای بقا به درگیری متوسل شوند.

نقشه زیر مربوط به گزارش توسعه جهانی آب سازمان ملل در سال ۲۰۱۶ است که نسبت منابع تجدید پذیر آب نشان می‌دهد که پس رفت داشته‌اند. خاورمیانه و آسیای میانه همچنان در معرض خطر هستند و اکثریت کشورها در هر دو منطقه بیش زا ۶۰ درصد منابع آب خود را ازدست‌داده‌اند.

un2

ارسال نظر