شناسایی سیگنال های فراکهکشانی اسرار آمیز

درست در زمانی که همه مشغول خرید و سرگرم بازار در فصل تعطیلات هستند ، ستاره شناسان  سیگنال های اسرار آمیز رادیویی از دیگر کهکشان ها را شناسایی کردند. به گزارش کلیک، محققان  در تاریخ 25 نوامبر در arXiv.org گزارش می دهند اخیرا یک از هم پاشی دوگانه مشاهده شده است. انفجار های رادیویی سریع که برای اولین بار در سال 2007 شناسایی شدند ، انفجار درخشانی از انرژی رادیویی هستند که تنها برای چند میلی ثانیه به طول می انجامند و هیچ گاه دوباره دیده نمی شوند .

شناسایی سیگنال های فراکهکشانی اسرار آمیز

به گزارش کلیک، محققان در تاریخ 25 نوامبر در arXiv.org گزارش می دهند اخیرا یک از هم پاشی دوگانه مشاهده شده است. انفجار های رادیویی سریع که برای اولین بار در سال 2007 شناسایی شدند ، انفجار درخشانی از انرژی رادیویی هستند که تنها برای چند میلی ثانیه به طول می انجامند و هیچ گاه دوباره دیده نمی شوند .

تا به حال، ستاره شناسان 9 انفجار را که به ظاهر در بیرون از کهکشان راه شیری رخ دادند را فهرست بندی کرده اند.با این حال ، تحقیقات و جستجو ها برای پیگیری هر چه بیشتر با استفاده از تلسکوپ های غیر رادیویی برای هر چیزی که ممکن است در حال انفجار و یا تپش باشد به نتیجه ای منجر نشد.

5 سیگنال جدید که در مکان تلسکوپ های رادیویی Parkes در استرالیا شناسایی شدند، الگوی مشابهی را دنبال می کنند چون تمامی انفجار هایی که از قبل شناسایی شدند ( با یک استثنا) دوبار مورد تشعشع واقع گردیدند. دیوید چمپیون، ستاره شناس موسسه Max Planck برای ستاره شناسی رادیویی در Bonn آلمان و همکاران وی گزارش می دهند که انفجار های دوقلو از یک سری فوران هایی که تقریبا 9 سال پیش در صورت فلکی Octans رخ دادند ، تنها با اختلاف 2.4 میلی ثانیه بروز پیدا کردند.

یک انفجار دوگانه باعث می شود تعدادی از ایده هایی که راجع به دلیل به وجود آمدن انفجار های رادیویی سریع وجود دارند از درجه اعتبار ساقط شوند.برای مثال، ستاره های دو نوترونی و هسته های متراکم باقی مانده توسط ستاره های عظیم مرده ، تنها یک بار می توانند با هم برخورد نمایند.

انفجار های پرقدرت نادر از تپ اختر ها ممکن است همان چیزی باشد که به دنبالش می گردیم ، همان طور که ابرشعله های که از منشأ های بر حسب اتفاق پرتو های گاما و ایکس که به " تکرار کننده های گامای نرم" مشهور هستند، ممکن است توسط ستاره لرزه های ستارگان نوترونی بسیار مغناطیسی به وجود آمده باشند.

منبع : ScienceNews

ارسال نظر