استفاده مجانی از انرژی خورشیدی در شیلی

دولت شیلی اخیرا پنل های خورسیدی مبدل برق مازادخودرا به صورترایگان در اختیار مردم قرار داده است.

استفاده مجانی از انرژی خورشیدی در شیلی

به گزارش کلیک امسال، به مدت ۱۱۳ روز بین اول ماه ژانویه تا سی ام آوریل، قیمت برق در بعضی از بخش های شیلی، صفر شد و این موضوع، نشان می دهد که این کشور آمریکای جنوبی نسبت به سال گذشته که ۱۹۲ روز برق رایگان داشته است، روی مسیر پیشرفت قرار دارد.
مرتبط: آلمان به دلیل وجود مازاد انرژی غیرمنتظره، آخر هفته گذشته به شهروندان خود، برق رایگان داد.

شیلی، سرمایه گذاری سنگینی در زمینه انرژی خورشیدی کرده است. قرار است پانزده مزرعه خورشیدی، ساخته و به ۲۹ مزرعه خورشیدی که برق شبکه مرکزی شیلی را تامین می کند، اضافه شود. حتی مزارع خورشیدی بیشتری در شمال این کشور توسعه یافته است که در یک شبکه مجزا هستند. هرچند که این پروژه ها، در ابتدا با رشد اقتصادی و چشم اندازه مثبتی در عملیات استخراج معدن همراه بود، ولی این رشد کمتر و کمتر شد، محصولات معدن معطل ماند و نیروگاه های برق، اکنون انرژی اضافی خود را به مکان هایی می دهند که فاقد زیرساخت های مدیریتی هستند. چون شبکه های مرکزی و شمالی به هم وصل نیستند، نمی توانند وقتی یکی کمبود و دیگری مازاد انرژی دارد، با یکدیگر تبادل انرژی کنند. این مازاد انرژی، قیمت برق را به شدت پایین می آورد تا جایی که شیلی، در بخش های شمالی شبکۀ مرکزی، برق را به رایگان توزیع می کند.
وزیر انرژی شیلی، Maximo Pacheo، اقرار کرد که بسیاری از مشکلات این کشور، ناشی از توسعه سریع و زیرساخت های ناکافی است. او اظهار داشت که شیلی حداقل هفت یا هشت نقطه در خطوط انتقال دارد که تخریب و مسدود شده اند و ما با چالش بزرگی برای دور زدن نقطه انسداد روبرو هستیم. وقتی شما هم مثل اوایل که ما در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته بودیم، در این مسیر قرار بگیرید، به وضوح با مشکلاتی که در این مسیر وجود دارد، روبرو خواهید شد.
امید است که تا سال آینده، دولت شیلی تصمیم بگیرد که یک خط انتقال ۱۸۶۵ مایلی جهت اتصال شبکه شمالی و مرکزی بکشد که مازاد برق را به واسطه این خط انتقال، منتقل کند. هنوز، مازاد برق و ارزانی ( یا رایگان بودن) که به موجب آن ایجاد می شود، برای کسب و کار مخرب است و ممکن است جذب منابع مالی را برای پروژه های آینده مشکل کند.

منبع: digitaltrends

ارسال نظر