افزایش 35 تا 50 درصدی حقوق این افراد / حقوق کدام کامندان افزایش می یابد؟

جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی در رابطه با افزایش 35 تا 50 درصدی حقوق برخی کارکنان صحبت کرد.

افزایش 35 تا 50 درصدی حقوق این افراد / حقوق کدام کامندان افزایش می یابد؟

جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: خدمتگزاران و سرایداران به عنوان فوق العاده خدمتگزاری و فوق العاده سرایداری به ترتیب معادل ۳۵ و ۵۰ درصد حداقل حقوق مندرج در قوانین بودجه سالانه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی خود، برخوردار می‌شوند. یکی از عوامل تأثیر گذار در مدارس نیروهای سرایدار یا خدماتی هستند که مستقیما با دانش آموز و معلم در ارتباط هستند و متأسفانه در حال حاضر از حداقل حقوق برخوردارند. لازم است که حقوق این عزیزان ارتقا یابد.

وی با بیان اینکه این مصوبه کمک بسیار خوبی برای خدمتگزاران و سرایداران مدارس است، اضافه کرد: پس از اینکه در کمیسیون تلفیق برنامه مسائل و مشکل خدمتگزاران مدارس مطرح شد، اعضای کمیسیون تلفیق برنامه حمایت قاطعی داشته و به این پیشنهاد رأی مثبت دادند، تا بین ۳۵ تا ۵۰ درصد به حقوق این عزیزان اضافه شود.

کوچکی نژاد اظهار امیدواری کرد این مصوبه در صحن مجلس نیز رأی مثبت بیاورد تا با رأی نمایندگان این مصوبه تبدیل به قانون و احکام جدید برای این عزیزان صادر شود.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه افزود: مدارس کشور به شدت نیازمند نیروهای سرایدار و خدمتگزار جدید نیز هست؛ زمینه جذب نیروهای جدید نیز در آموزش و پرورش فراهم شده؛ نیروهای جدید به زودی جذب خواهند شد.

منبع: شهر خبر

ارسال نظر