ساخت هوشمندترین نرم افزار شناسایی چهره

نرم افزارهای بسیاری وجود دارند که داری قابلیت تشخیص چهره هستند، اما همه این نرم افزارها هوشمند، و یا حداقل به اندازه Faception هوشمند نیستند. این نرم افزار در شناسایی افراد حتی در جمعیت های انبوه بسیار دقیق است.

ساخت هوشمندترین نرم افزار شناسایی چهره

به گزارش کلیک، نرم افزار Faception از ترکیب ابزارهای مختلف، تنها با نگاه کردن به چهره فرد برای شناسایی صفات او استفاده می کند. این نرم افزار می تواند به سادگی شخص خاصی را از بین جمعیت تشخیص دهد، به طور مثال می تواند حاملان بمب های انتحاری را در پایانه فرودگاه شناسایی کند.

شرکت SnapMunk به تازگی این نرم افزار را با استفاده از بینایی کامپیوتر و فراگیری ماشین برای تجزیه و تحلیل چهره، دقیق تر کرده است، به طوری که آگاهی های بیشتری از صفات شخصیت و هوش ارائه می دهد.

این نرم افزار با استفاده از ورودی نمونه عکس های حاوی تصاویر اقشار مختلف مردم، به درستی توانست ۹ نفر از ۱۱ متجاوزان درگیر در حمله اخیر پاریس را شناسایی کند. تنها ۳ نفر از ۱۱ نفر سابقه کیفری داشتند.

این نرم افزار همچنین با جستجوی پایگاه داده عظیمی از تصاویر برای یافتن ۲۷ پوکرباز، توانست به درستی ۲۵ نفر از آنها را شناسایی کند. همچنین چهار نفر از هفت بازیکنانی که در جدول نهایی مسابقات پوکر بودند را تشخیص دهد، و دو نفر از سه بازیکنان نهایی را در رقابتی که با ۵۰ شرکت کننده آغاز شده بود شناسایی کند.

Faception توانسته است با دقت بیش از ۸۰٪ افراد مختلف را در گروه های دیگر نیز شناسایی کند، از جمله افراد با IQ بالا، محققان دانشگاهی، مبارزان MMA و مجرمان یقه سفید.

این شرکت برای هر گروه از افراد، طبقه بند های خاصی، یا به عبارت دیگر، مجموعه ای از ویژگی های ظاهری مشترکی برای آن گروه در نظر گرفته است. آنها با نگاه کردن به تصاویر افراد متعلق به گروهی خاص، مخرج مشترک را پیدا می کنند و در محدوده زمانی معین ویژگی ها را شناسایی می کنند. به این ترتیب، این نرم برای شناسایی اعضای بالقوه گروهی خاص، به دنبال صفات معین در تصاویر و یا ویدئوها می گردد.

منبع: bgr

ارسال نظر