آیا ماسک می تواند یک میلیون نفر را مسافر مریخ کند؟

ماسک در مصاحبه ای با راس اندرسون برای مجله Aeon گفت: "اگر ما چیزی مانند صنعت و زیرساخت های موجود بر روی کره زمین می خواهیم، نیازمند نیروی کار عظیمی هم هستیم که بتواند این امکان را فراهم کند."

آیا ماسک می تواند یک میلیون نفر را مسافر مریخ کند؟

به گزارش کلیک، ماسک بسیار بزرگ اندیش است و فکرهای بزرگی در سر دارد، مانند ارسال بیش از ۱ میلیون نفر به مریخ، حتی برای زندگی. او معتقد است ارسال یک تعداد انگشت شماری از مردم به مریخ، آن هم هر چند سال یکبار، هرگز مریخ را به مستعمره پر رونقی برای زمین تبدیل نخواهد کرد.

ماسک در مصاحبه ای با راس اندرسون برای مجله Aeon گفت: "اگر ما چیزی مانند صنعت و زیرساخت های موجود بر روی کره زمین می خواهیم، نیازمند نیروی کار عظیمی هم هستیم که بتواند این امکان را فراهم کند."

وی افزود: "حتی اگر بتوانیم این ۱ میلیون نفر را هم به مریخ بفرستیم، باز هم نمی توان آن گونه که باید به بهره وری لازم رسید. چرا که شرایط محیطی آن جا با زمین بسیار متفاوت است و کار در آن محیط بسیار دشوار و طاقت فرسا می باشد. در ضمن هیچ چیز در آن جا آماده و از پیش تعیین شده نیست و باید تمام معادن و مواد مختلف را در صورت وجود شناسایی کرد، که این کار هم زمان بر است و نیروی متخصص خود را می طلبد. در ضمن در مریخ درختی رشد نمی کند. نه اکسیژنی وجود دارد و نه نیتروژن. حتی نفت هم نیست. پس فکر این که ۵ الی ۶ نفر را به مریخ بفرستیم تا شاید بتوانند محیط یا شرایطی را برای اسکان ساکنان زمین فراهم کنند، بسیار بعید است. باید بزرگ تر فکر کنیم و آینده نگرانه تر بیاندیشیم."

ماسک همچنین گفت با فرض این که بتوانیم ۱۰۰ نفر را به طور همزمان به مریخ پرتاب کنیم، (درحالی که می دانیم بیشتر سفینه های سرنشین دار که در حال حاضر در مرحله توسعه و طراحی هستند، برای حمل ۶ نفر در نظر گرفته شده اند) باید هزینه مالی برای ۱۰ هزار پرتاب را در نظر بگیریم. این در حالی است که تمام این افراد به منابع زیست محیطی و غذا و دارو نیز احتیاج دارند که حجم کار را بسیار بالا می برد. حال فکر کنید بخواهیم ۱ میلیون نفر را بفرستیم. آن وقت چه؟

اینجاست که حقیقت تلخ می شود و علم بشر قادر به انجام آن نیست. ولی ماسک می گوید این اتفاق می تواند ظرف کمتر از ۱ سال اتفاق بیافتد.

شایعه است که ماسک در حال حاضر دارای طرحی برای ساخت سفینه فضایی غول پیکر است که می توانند ۱۰۰ نفر را به سمت مریخ حمل کنند. این بخشی از آن چیزی است که به نام طرح "تبدیل مریخ به کلونی" شناخته می شود و شامل ناوگانی از سفینه ها و راکت های طراحی شده برای سفر به مریخ است. ماسک امیدوار است که بتواند تا پایان امسال بخشی از طرح های این نقشه را فاش کند.
حتی اگر ماسک بتواند این سفینه های غول پیکر را طراحی کند، باید به فکر هزینه راه اندازی و پرتاب آن ها هم باشد. البته پرتاب چنین سفینه های غول پیکر هم با روش های سنتی و معمول امروزی ممکن نیست و باید برای آن هم راه حل جدیدی ارائه کنند.
البته رویا پردازی های بزرگ ماسک را به یک میلیاردر و یکی از کارآفرینان موفق تکنولوژی در جهان تبدیل کرده است. اگر واقعا کسی بتواند این کار را عملی کند، احتملا خود اوست.
منبع: techinsider
ارسال نظر