انجام بازی دوز توسط یک باکتری برای اولین بار در جهان

نوعی باکتری به نام ایکولی را با اصلاح ژنتیکی می توان طوری پرورش داد که به عنوان یک شبکه عصبی ساده عمل کند و بتواند با انسان دوز بازی کند!

انجام بازی دوز توسط یک باکتری برای اولین بار در جهان

برای اولین بار، انسان‌ها با باکتری‌ها دوز بازی کردند. اینها باکتری های معمولی نبودند، اما ایکولی به طور گسترده ای اصلاح ژنتیکی شده و به عنوان یک شبکه عصبی ساده، نوعی هوش مصنوعی، ساخته شده است.
آلفونسو جارامیلو در شورای ملی تحقیقات اسپانیا می گوید این رویکرد می تواند کاربردهای زیادی داشته باشد، از ایجاد مواد زنده با قابلیت یادگیری تا ساخت میکروبیوم های "هوشمند"، در این صورت میتوان مواد میکروسکوپی را آموزش داد تا داخل بدن کارهای خاصی را انجام دهند.

ارسال نظر