نحوه امتیازدهی رتبه بندی معلمان + جدول

بر اساس آیین نامه رتبه بندی معلمان که برای صدور احکام معلمان ابلاغ شده است، نحوه امتیازدهی رتبه بندی معلمان هر ۵ سال به شرح زیر است:

نحوه امتیازدهی رتبه بندی معلمان + جدول

چهار عامل موثر در آیین‌نامه رتبه بندی معلمان

صلاحیت و شایستگی (میانگینی از نمره‌های ارزشیابی و نظر آموزش مربوطه)

  1. شایستگی عمومی ۳۰ درصد (اخلاق و اعتقادات)

  2. شایستگی تخصصی ۲۶ درصد (شامل مدرک تحصیلی و ...)

  3. شایستگی حرفه‌ای ۲۴ درصد

  4. تجربه ۲۰ درصد (سنوات سابقه‌ها مثل سابقه تدریس، مدیریت، حضور در مناطق محروم و ...)

بر اساس آیین نامه رتبه بندی معلمان که برای صدور احکام معلمان ابلاغ شده است، نحوه امتیازدهی رتبه بندی معلمان هر ۵ سال به شرح زیر است:

جدول امتیازدهی رتبه بندی معلمان

رتبه‌ها پایه‌ها شایستگی عمومی شایستگی تخصصی شایستگی حرفه ای تجربه
آموزشیار معلم (رتبه یکم)
 • پایه یک (حداقل): ۴۵
 • پایه دو: ۴۷
 • پایه سه: ۵۰
حداقل ۱۳ امتیاز حداقل ۱۲ امتیاز حداقل ۱۱ امتیاز حداقل ۲ امتیاز
مربی معلم (رتبه دوم)
 • پایه یک: ۵۵
 • پایه دو: ۵۷
 • پایه سه: ۶۰
حداقل ۱۶ امتیاز حداقل ۱۴ امتیاز حداقل ۱۳ امتیاز حداقل ۱۰ امتیاز
استادیار معلم (رتبه سوم)
 • پایه یک: ۶۵
 • پایه دو: ۶۷
 • پایه سه: ۷۰
حداقل ۱۹ امتیاز حداقل ۱۶ امتیاز حداقل ۱۵ امتیاز حداقل ۱۲ امتیاز
دانشیار معلم (رتبه چهارم)
 • پایه یک: ۷۵
 • پایه دو: ۸۰
 • پایه سه: ۸۵
حداقل ۲۳ امتیاز حداقل ۱۹ امتیاز حداقل ۱۷ امتیاز حداقل ۱۴ امتیاز
استاد معلم (رتبه پنجم)
 • پایه یک: ۹۰
 • پایه دو: ۹۵
 • پایه سه: ۱۰۰
حداقل ۲۵ امتیاز حداقل ۲۱ امتیاز حداقل ۲۰ امتیاز حداقل ۱۷ امتیاز

نکته: کسب رتبه‌های چهارم و پنجم شرایط اختصاصی نیز دارد که در ادامه ذکر می‌شود.

شرایط اختصاصی کسب رتبه چهارم (دانشیارمعلم)

 • سنوات تجربی (با احتساب ارفاقات قانونی): حداقل ۱۵ سال
 • مدرک تحصیلی:‌ حداقل کارشناسی ارشد
 • حداقل یک مقاله علمی-پژوهشی مرتبط با بهبود عملکرد معلم مثل اقدام‌پژوهی و درس‌پژوهی
 • میانگین امتیاز ارزشیابی سالانه حداقل ۹۰ در پنج سال منتهی به رتبه (امتیاز سالانه کمتر از ۸۵ نباشد)

شرایط اختصاصی کسب رتبه پنجم (استادمعلم)

 • سابقه معلمی (با احتساب ارفاقات قانونی): حداقل ۲۱ سال
 • مدرک تحصیلی:‌ حداقل دکترا مورد تایید وزارت علوم
 • حداقل ۲ مقاله علمی-پژوهشی مرتبط با بهبود عملکرد معلم مثل اقدام‌پژوهی و درس‌پژوهی
 • میانگین امتیاز ارزشیابی سالانه حداقل ۹۵ در پنج سال منتهی به رتبه (امتیاز سالانه کمتر از ۹۰ نباشد)

جدول افزایش حقوق معلمان

دریافتی معلمان بر اساس ۳ مؤلفه حق شغل، حق شاغل و فوق العاده متفاوت است.

پایه آموزشیار معلم مربی معلم استادیار معلم دانشیار معلم استاد معلم
پایه ۳ ٪۴۵ ٪۵۵ ٪۶۵ ٪۷۵ ٪۹۰
پایه ۲ ٪۴۷ ٪۵۷ ٪۶۷ ٪۸۰ ٪۹۵
پایه ۱ ٪۵۰ ٪۶۰ ٪۷۰ ٪۸۵ ٪۱۰۰

همچنین بخوانید: جزییات حقوق معلمان پس از اجرای رتبه بندی

مواردی که در رتبه‌بندی معلمان لحاظ می‌شود:

به گفته قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، موارد زیر جزو شاخص‌های رتبه بندی هستند:

دوره‌های ضمن خدمت، انطباق رشته تحصیلی و رشته تدریس، سامانه نظام پیشنهادات یا مدیریت دانش، تدریس در کارگاه تخصصی یا دوره‌های ضمن خدمت، عضویت در کارگروه‌ها، پژوهش‌های معلمان، تهیه نرم‌افزار آموزشی و تربیتی در راستای تسهیل آموزش، تولید محتوا، همکاری و مشارکت موثر در فرایند نظارت و داوری، کسب مقام در جشنواره‌ها، مسابقات و بزرگداشت مقام معلم، تقدیرنامه‌ها، نیروهای دارای ساعت موظف بیش از ۲۴ ساعت، مربی، مراقب و سرپرست نیروهای فرهنگی و ورزشی

احمدی لاشکی همچنین اظهار داشت: ارزشیابی عملکرد سالانه، در سه سال منتهی به سال ۱۴۰۰ در آیین‌نامه رتبه‌بندی لحاظ می‌شود. گفتنی است اجرای رتبه بندی معلمان از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ پیش‌بینی می‌شود .

مشمولان و غیرمشمولان رتبه‌بندی

افرادی که بعد از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ بازنشسته شده‌اند مشمول رتبه‌بندی می‌شوند، اما افرادی که قبل از این تاریخ بازنشسته شدند شامل نخواهد شد.

کارکنان اداری که برای خدمت معلمی استخدام شده‌اند، از طرح طبقه بندی مشاغل معلمان و احتساب سوابق تجربی‌شان مصوب 58/9/17 شورای انقلاب نیز مشمول این قانون می‌شوند.

منابع: راهبرد معاصر، ایسکا

ارسال نظر