از ۵ تا ۱۵ فروردین زاینده رود جاری می‌شود

طبق اعلام معاون عمرانی استانداری اصفهان، از ۵ تا ۱۵ فروردین زاینده رود جاری خواهد بود. 

از ۵ تا ۱۵ فروردین زاینده رود جاری می‌شود

زاینده رود در ایام نوروز باز می‌شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: پیرو جلسات مکرر مشترک نمایندگان استانداری اصفهان، کمیته کشاورزان غرب و شرق استان، سازمان جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای اصفهان با توجه به محدودیت منابع آبی و همچنین بر اساس جدول تخصیص منابع آب وزارت نیرو، مقرر شد در تاریخ ۵ فروردین ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ روز بازگشایی دریچه های سد زاینده رود صورت گیرد و معادل حجم آب توزیع شده در بهمن ماه ۱۴۰۰ بازگشایی صورت پذیرد.

مهران زینلیان افزود: تصمیم بسیار خوب استانداری اصفهان که علاوه بر تامین نیاز کشاورزان برای آبیاری، میتواند رونق بسیار خوبی برای گردشگران نوروزی اصفهان ایجاد کند.

پیش از این عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان اصفهان گفته بود در صورت تایید استاندار، زاینده رود ۷ فروردین بازگشایی خواهد شد.

حسین وحیدا در این باره گفت: چهارشنبه گذشته جلسه مشترک کمیته کشاورزان غرب و شرق استان، سازمان جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای اصفهان برگزار و مقرر شد که دریچه‌های سد زاینده‌رود ۷ فروردین ماه برای نوبت دوم آبیاری کشت غلات شرق اصفهان باز شود.

وی افزود: این صورت‌جلسه باید به تائید استاندار و معاون ایشان برسد تا عملیاتی شود.

وحیدا گفت: در ۱۰ روز بازگشایی آب در بهمن ماه امسال حدود ۴۶ میلیون مترمکعب برای کشت کشاورزان شرق استان رهاسازی شد، طبق توافق امروز به همان میزان آب قرار است برای نوبت دوم آبیاری، توزیع شود.

آخرین بار بازگشایی زاینده رود از ۱۲ بهمن به مدت ۱۲ روز برای کشاورزی شرق اصفهان انجام شده بود.

ارسال نظر