تا چندسال دیگر پنجره جمعیت ایران بسته می‌شود | اینهمه سالمند را چگونه نگهداری کنیم؟

به گزارش کلیک به نقل از ایسنا، «علی محمد قادری» رئیس سازمان بهزیستی کشور در مراسم تفاهمنامه سه جانبه فی‌مابین سازمان فنی و حرفه‌ای و سازمان نظام پرستاری و سازمان بهزیستی با بیان اینکه سازمان بهزیستی کشور به عنوان سازمانی امدادی، اورژانسی و حمایتی بیش از ۴۲ سال از فعالیتش می‌گذرد، گفت: «سازمان بهزیستی یک سازمان تخصصی که بخشی از جامعه هدف خود افراد دارای معلولیتی هستند که در صنوف مختلف در حال خدمت‌گیری هستند و این توانخواهان با امنیت خاطر در مراکز نگهداری و بخشی از آنها در منازل تحت قیومیت مادران، پدران و عزیزان فدارکارشان در حال سپری شدن زندگی هستند.»

تا چندسال دیگر پنجره جمعیت ایران بسته می‌شود | اینهمه سالمند را چگونه نگهداری کنیم؟

جمعیت ۲۰ سال دیگر پیر خواهد بود

به گزارش کلیک به نقل از ایسنا، «علی محمد قادری» رئیس سازمان بهزیستی کشور در مراسم تفاهمنامه سه جانبه فی‌مابین سازمان فنی و حرفه‌ای و سازمان نظام پرستاری و سازمان بهزیستی با بیان اینکه سازمان بهزیستی کشور به عنوان سازمانی امدادی، اورژانسی و حمایتی بیش از ۴۲ سال از فعالیتش می‌گذرد، گفت: «سازمان بهزیستی یک سازمان تخصصی که بخشی از جامعه هدف خود افراد دارای معلولیتی هستند که در صنوف مختلف در حال خدمت‌گیری هستند و این توانخواهان با امنیت خاطر در مراکز نگهداری و بخشی از آنها در منازل تحت قیومیت مادران، پدران و عزیزان فدارکارشان در حال سپری شدن زندگی هستند.»

قادری با اشاره به سالمندان و افراد دارای معلولیت، به پنجره جمعیتی اشاره کرد و گفت: «توجه داریم که پنجره جمعیت کشور ما تا چند سال دیگر بسته خواهد شد و متاسفانه یک جامعه پیری را در ۲۰ سال آتی خواهیم داشت. این سالمندان را چگونه نگهداری و مراقبت خواهیم کرد؟ همه اینها نشانگر این است که باید یک برنامه جامع و حرفه‌ای داشته باشیم.»

وی افزود: «برخی از آنها زندگی نباتی دارند و برخی نیازمند توجه هستند لذا آنچه به عنوان بستر مناسب‌سازی در اجتماع به عنوان یک فرآیندی که بتوانیم حضور معلولان را در جامعه موثرتر ببینیم طی این تفاهمنامه و تفاهمنامه‌هایی که در آینده‌ای نه چندان دور میان دستگاه‌هایی که در قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، (دستگاه‌های کشور متولی پیگیری آنچه که در قانون برای آنها در نظر گرفته شده هستند) باید حداکثر خدمات خود را برای این جامعه به کار گیرند که این سازمان بهره‌ور شود.»

قادری با اشاره به اهداف این تفاهمنامه گفت: «هدف از انعقاد این تفاهم‌نامه ارتقاء سطح کیفی آموزش به عنوان یک آموزش حرفه‌ای و نگهدارنده و توانمندسازانه است که بتواند مادر را در کنار یک معلول یا همسر را در کنار همسری که دارای ضایعه نخاعی است در خانواده تمشیت کند. این موضوعی است که در دوره ترخیص از بیمارستان در دوره نقاهت همه خانواده‌ها مبتلابه هستند.»

وی با اشاره به دیگر اهداف این تفاهم نامه گفت: «اهداف اختصاصی که این تفاهمنامه برای پایلوت ۱۰ هزار نفر در آینده ای نه چندان دور دارد، این است که مراقبین ما در منزل یا مراقبینی که توسط یک سامانه به افرادی که نیاز به مراقب در منزل دارند ارجاع می‌شوند چگونه باید رویکرد مراقبتی و توانبخشی داشته باشند؟ دانش آن در سازمان بهزیستی وجود دارد و بیش از چهار دهه معلول را در مراکز نگهداری می‌کند.»

وی گفت: «به دنبال یک شبکه آموزشی هستیم که بین خدمت‌گیرندگان و مراکز توانبخشی و مراکز آموزشی سازمان بهزیستی وجود داشته باشد. فراگیری چتر خدمات حمایتی و توانبخشی پس از این نوع قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها بیش‌تر و ملموس‌تر خواهد بود.»

ارسال نظر