برق ۱۰ میلیون مشترک رایگان شد

هزینه برق مصرفی حدود ۱۰ میلیون مشترک رایگان شد. قبض برق ماهانه این مشترکان حدود ۱۵ هزار تومان است.

برق ۱۰ میلیون مشترک رایگان شد

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه تعرفه برق مشترکان با مصرف زیر ۱۰۰ کیلووات ساعت رایگان محاسبه می‌شود، گفت: «بر این اساس هزینه برق مصرفی حدود ۱۰ میلیون مشترک رایگان شده است.»

مصطفی رجبی مشهدی افزود: «مشترکانی که زیر ۳۰۰ کیلووات ساعت مصرف داشته باشند، در گروه خوش‌مصرف‌ها قرار می‌گیرند که حدود ۸۶ درصد از مشترکان در این بخش قرار دارند. هزینه برق ماهانه این مشترکان حدود ۱۵ هزار تومان است.»

وی ادامه داد: «تعرفه برق مشترکانی که تا سطح ۳۰۰ کیلووات ساعت مصرف کنند، تنها 7 درصد در سال اضافه می‌شود اما کسانی که بیش از این میزان مصرف داشته باشند، ۱۶ درصد دیگر نیز به تعرفه برق آن‌ها اضافه می‌شود.»

سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: «از میان همه مشترکان کشور، ۱۴ درصد جزو پرمصرف‌هایی هستند که دو برابر الگو برق مصرف می‌کنند، اما از این میان تنها ۲ درصد در گروهی قرار می‌گیرند که بیش از دو برابر الگو برق مصرف و قبض‌هایی با ارقام بالا را دریافت می‌کنند.»

رجبی مشهدی گفت: «بر اساس قانون، هزینه برق مصرفی مشترکان تا دو برابر الگو با تعرفه عادی محاسبه می‌شود، اما مازاد بر آن با میانگین قیمت تمام شده انرژی‌های تجدیدپذیر محاسبه می‌شود. به طور مثال اگر مشترکی ۷۰۰ کیلووات ساعت مصرف داشته باشد، تا سقف ۶۰۰ کیلووات ساعت آن با تعرفه عادی محاسبه و ۱۰۰ کیلووات ساعت آن با میانگین قیمت تمام شده انرژی تجدیدپذیر محاسبه می‌شود.»

سخنگوی صنعت برق افزود: «مشترکان پرمصرف می‌توانند برای تأمین برق مورد نیاز خود اقدام به احداث مولدهای خورشیدی کوچک کنند، یا هزینه برق مصرفی خود را بر اساس میانگین قیمت تمام شده انرژی‌های تجدیدپذیر بپردازند.»

رجبی مشهدی در ادامه در خصوص الگوی مصرف برق مناطق مختلف هم توضیح داد. او گفت: «برای هر منطقه الگویی تعریف می‌شود که بر این اساس ۵ منطقه شامل یک منطقه عادی و ۴ منطقه گرمسیر وجود دارد.»

وی افزود: «بیش از ۸۰ درصد مناطق کشور در گروه مناطق عادی قرار می‌گیرند و شهرهایی مثل تهران، تبریز و مشهد در این گروه قرار دارند. الگوی مصرف برق در این مناطق ۳۰۰ کیلووات ساعت است و کسانی که بیش از این میزان برق مصرف کنند، در زمره مشترکان پرمصرف قرار می‌گیرند.»

گفتنی است در حال حاضر ۳۶ میلیون مشترک برق در کشور وجود دارد که از این میان نزدیک به ۳۰ میلیون مشترک خانگی هستند.

ارسال نظر