صدور ماهانه یک میلیون نوبت الکترونیک برای مراجعان قضایی

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت از ابتدای امسال تاکنون به طور متوسط ماهانه یک میلیون نوبت الکترونیک برای مراجعین به مراجع قضایی صادر شده است.

صدور ماهانه یک میلیون نوبت الکترونیک برای مراجعان قضایی

عیسی زارع‌پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات شورای عالی قضایی با اشاره به فعالیت سامانه نوبت‌دهی الکترونیکی قوه قضاییه گفت: «از ابتدای امسال تاکنون به طور متوسط ماهانه یک میلیون نوبت الکترونیک برای مراجعین به مراجع قضایی صادر شده است.»

وی همچنین با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه درباره بررسی پرونده‌های قدیمی موجود در دادگاه‌های تجدیدنظر گفت: «با راه‌اندازی سامانه یکپارچه مدیریتی قوه قضاییه، امکان بررسی آنلاین تعداد پرونده‌های موجود در هر شعبه و سابقه و روند رسیدگی به آن‌ها فراهم شده که مدیران بخش‌های مختلف قضایی می‌توانند به بهترین نحو از آن بهره‌برداری کنند.»

با توجه به اینکه تحول در دستگاه صرفاً از طریق به‌کارگیری نیروهای انسانی کارآمد و پویا شکل می‌گیرد، دستور کار جلسه اخیر شورای عالی قوه قضاییه نیز برای دومین هفته پیاپی به مدت یک ساعت و ۳۰ دقیقه به موضوع بررسی مشکلات کارکنان دستگاه قضا و راهکارهای برطرف کردن آن‌ها اختصاص داشت که اعضای شورای عالی قوه قضاییه در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداختند و مقرر شد تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص طی روزهای آتی انجام شود.

ارسال نظر