درباره ‌اهدای ۸۰تبلت به دانش‌آموزان روستای بزنج

رسانه کلیک - ۶۰ سال بیشتر سن نداشت ولی هفتاد یا هشتاد ساله به نظر می‌رسید. آمده بود تبلت نوه‌اش را تحویل بگیرد. پسر و عروسش کارگر بودند و امکان حضور در کتابخانه روستا برای تحویل تبلت و گوشی اهدایی را نداشتند.قدرت خرید ماسک را هم نداشت. روسری گل گلی را دور صورتش پیچیده بود تا بیاید و نوه‌اش را که از درس خواندن بازمانده بود،هر چند دیر به سر کلاس‌های درس مجازی مدرسه برگرداند.

درباره ‌اهدای ۸۰تبلت به دانش‌آموزان روستای بزنج
ارسال نظر