بیشترین حجم سرمایه گذاری خطر پذیر در سال 1399

رسانه کلیک - در فضای اقتصادی امروز، با توجه به جذابیت بازارهای زودبازده، سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا که حوزه‌ای پرریسک محسوب می‌شوند، آن‌هم با چشم‌انداز بازده بلندمدت، نیاز به تصمیمات جسورانه دارد.

بیشترین حجم سرمایه گذاری خطر پذیر در سال 1399

مشکلات ناشی از شرایط اقتصادی و تبعات کرونا باعث شده تا سرمایه‌گذاران در ورود به این بخش از اقتصاد نوآوری در ماه‌های اخیر رغبت کمتری نشان دهند. ازین رو فضای سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سال 1399 از رشد مناسبی نسبت به سال‌های قبل برخوردار نبود و بسیاری از بازیگران فعال در بخش سرمایه گذاری خطر پذیر، در سالی که به دلیل مشکلات ذکر شده، استارتاپها به حمایت بیشتری جهت بقاء، نیاز داشته اند، کم کار بوده اند.

اما یکی از سرمایه گذارانی که در سالی که گذشت، تاثیر به سزایی در رشد اکوسیستم کارآفرینی کشور داشته است، "حركت اول" است.

شــركت كســب وكارهای نوپای "حركت اول" به عنوان هلدینگ ســرمايه گذاری جســورانه گــروه "همــراه اول"، در ســال ١٣٩٧ جهت سرمایه گذاری در مرحله میانی و بالاتر، تاســيس شــده است. مرحله ای که تاکنون سایر نهادهای سرمایه گذاری در آن ورود جدی نداشته اند.

به گفته محمدمهدی عباسخانی، مدیرعامل حرکت اول این شرکت تنها در سال جاری با بررسی بيش از 200 طرح كســب وكار در حوزه‌های تجارت الكترونيک، فينتک، گردشــگری، رســانه، ســلامت و آموزش، با بودجه ای بیش از 200 ميليارد تومان مربوط به سال 1399، روی استارتاپ‌های "همراه مكانيک"، "پينكت"، "جاجيگا" ، "آلا" و "آدرس" و سرمایه گذاری مجدد در استارتاپ "آچاره "و "اوبار" در سطح داخلی و كسب وكار "ديجی شی" در سطح بين‌المللی سرمایه‌گذاری کرده است.

70 درصد حجم سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر مرحله میانی در سال 1399!

عباسخانی در این رابطه توضیح داد: «طبق بررسی‌های انجام‌شده این حجم از سرمایه‌گذاری، بیش از 70درصد مجموع سرمایه گذاری در استارتاپهای مرحله میانی در سال جاری بوده است. از طرفی برخی از قراردادهای منعقد شده توسط حرکت اول، رکورددار بیشترین حجم سرمایه‌گذاری روی یک استارتاپ در سال جاری هستند.»

2 استارتاپ دیگر در نوبت جذب سرمایه از حرکت اول

عباسخانی همچنین خبر داد حرکت اول در حال سرمایه‌گذاری‌های تازه‌ای به ارزش 75 میلیارد تومان روی 2 استارتاپ دیگر است که پیش بینی می‌شود تا پایان سال، این قراردادهای سرمایه‌گذاری، نهایی شوند که به گفته او در صورت محقق شدن این دو مورد، رکوردهای قبلی سرمایه‌گذاری‌های حرکت اول در سال جاری، دوباره شکسته خواهد شد.

به نظر میرسد با اعلام رسمی مجموع عدد سرمایه گذاری این شرکت در سال 1399، ادعای این شرکت مبنی بر بزرگترین هلدینگ سرمایه گذاری جسورانه کشور به لحاظ حجم سرمایه گذاری طی چند سال اخیر، دور از واقعیت نباشد.

ارسال نظر