اندام های بدن دارای ذهن رشدی مجزا هستند

محققان دانشگاه ساسکس کشف کردند که چگونه قسمت های مختلف پرتقال هم زمان با تغییر اندازه پرتقال با سرعت متفاوت رشد می کنند.

اندام های بدن دارای ذهن رشدی مجزا هستند

به گزارش کلیک، این پژوهش که نتایج آن در ژورنال Biology Letters منتشر شد نشان می دهد که چگونه قسمت های مختلف یک پرتقال واحد می تواند اندازه را با سرعت های مختلف تغییر دهد. در این مطالعه، محققان دانشگاه ساسکس سطح چشم ۶۶ مورچه بزرگ و کوچک را اندازه گیری کردند و نقشه حرارتی یا هیت مپ چشم ها را خلق کردند. آنها کشف کردند که زمانی که اندازه بدن مورچه تغییر می کند، اندازه مناطق مختلف چشم این مورچه ها با سرعت های متفاوت افزایش یا کاهش میابد.
یکی از اعضای این تیم پژوهشی بیان داشت: دانشمندان سعی کرده اند تا نحوه رسیدن اندام ها به اندازه واقعی در بدن ما را درک کنند.
مقیاس گذاری اندام ها همچنان با ابهام رو به رو است. اما نتایج برای اولین بار نشان می دهد که زمانی که اندازه بدن ما تغییر می کند، مناطق مختلف و سلول های درون اندام ها به روش های متفاوت تر از آنچه پیش از این تصور می شد پاسخ می دهند.
یکی از دانشجویان این دانشگاه و محقق پژوهش گفت: کار ما به عنوان پایه و اساس بررسی های آینده در راستای مقیاس گذاری تکامل اندام ها تلقی می شود. بسیاری از گونه ها تغییر اساسی در اندازه و شکل اندام ها را نشان می دهند که می تواند ناشی از تفاوت های منطقه ایی در مقیاس گذاری باشد. پژوهش های بیشتری براس درک نقش اندام ها و تعامل آنها با یکدیگر لازم است انجام بگیرد. در صورتی که یک اندام یا سلول های اندام بسیار بزرگ و یا کوچک باشند، می تواند منجر به پیامدهای جدی و اساسی برای سلامت حیوان شود.

منبع: phys

ارسال نظر