تست ویژگی جدید توسط توئیتر

توئیتر در حال تست یک ویژگی جدید به نام "استیکر" یا برچسب است، که امکان اضافه کردن تصاویر را به عکس ها قبل از توییت کردن نشان می دهد.

تست ویژگی جدید توسط توئیتر

به گزارش کلیک ، این ویژگی همچنین به کاربران اجازه خواهد داد تا روند ویرایش عکس های ارسالی را مشاهده کنند و نیز عکس هایی را که می توان ویرایش و ارسال کرد، ببینند. با این حال در این گزارش آمده که معلوم نیست توئیتر این عکس ها را چگونه دریافت می کند و یا هدفش از این کار چیست.

به عنوان بخشی از یک برنامه تست کاربر محور، توئیتر همچنین نام هایی مانند "Stamptags" و "Taptags" و "Stickits" را برای این ویژگی پیشنهاد داده است.

البته توئیتر در مورد این که کدام نام بیشتر مورد پسند کاربران قرار گرفته است، به این زودی ها نمی تواند اظهار نظر کند.

منبع: thestar

ارسال نظر